Voorkeursgeneesmiddelen 2018

Ook voor 2018 heeft CZ een lijst met voorkeursgeneesmiddelen vastgesteld. Deze lijst geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA (CZ groep). Ten opzichte van de lijst die geldt voor 2017, heeft bij een aanzienlijk aantal stofnamen een wisseling van registratiehouder plaatsgevonden. Daarnaast bevat de lijst voor 2018 enkele nieuwe stofnamen.

4 december 2017

Uitzondering

CZ groep vergoedt per productcategorie in beginsel geen kosten voor andere geneesmiddelen dan aangewezen. CZ maakt hierop alleen een uitzondering als behandeling met een aangewezen middel medisch onverantwoord is.

Salmeterol/fluticason 25/250 ug/do

Salmeterol/fluticason 25/250 ug/do is net als in 2017 ook in 2018 preferent aangewezen. Door een misverstand tussen de leverancier en CZ groep is voor januari 2018 een verkeerd ZI-nummer als preferent verwerkt in de G-standaard. Om zorgaanbieders zo min mogelijk last te laten ondervinden van dit misverstand, is besloten dat salmeterol/fluticason 25/250 ug/do in januari 2018 op basis van prijspreferentie afgeleverd mag worden.

Januari 2018

De andere preferente middelen zijn in de G-standaard van januari 2018 verwerkt. Om in januari 2018 eventuele voorraden van preferente geneesmiddelen 2017 op te maken, zullen alleen dan, naast de preferente middelen 2018, ook de preferente middelen 2017 worden vergoed.

Naar boven