Waar vind ik meer informatie over de resultaten van de Kwaliteitsmonitor

De classificatiescore voor uw apotheek is, zoals aangegeven in de Kwaliteitsmonitor Farmacie 2017, tot stand gekomen op basis van de resultaten van de PREM, de door u verstrekte HKZ-gegevens en declaratiegegevens over de periode april 2016 tot en met maart 2017.

7 augustus 2017

De score en de daaraan verbonden A-, B-, of C-classificatie van uw apotheek voor 2017 zijn u per brief medegedeeld.

Uitkomsten MOG/IVM-indicatoren

De MOG/IVM-indicatoren die voor de classificatie van de apotheken zijn gebruikt, zijn beschreven in de overeenkomst en in de Kwaliteitsmonitor 2017. Deze indicatoren zijn berekend op basis van de bij CZ ingediende (her)declaraties van de apotheek over de periode april 2016 tot en met maart 2017. De indicatoren zijn niet berekend op basis van SFK-cijfers, die gaan over het complete declaratiebestand van uw apotheek.

Uitkomsten PREM Farmacie indicatoren

In 2017 zijn de patiëntervaringen binnen de Kwaliteitsmonitor voor het eerst gewaardeerd op basis van de PREM Farmacie (Patient Reported Experience Measures). CZ gebruikt de Benchmark PREM Farmacie 2017 die door Significant is vastgesteld. Echter, tijdens de berekening van de Benchmark PREM Farmacie 2017 is door Significant vastgesteld dat een deel van de apotheken de ingangseis voor eerste en tweede uitgifte (EU/TU) in de PREM Farmacie 2017 niet gehaald heeft. Om de uitkomsten van de Benchmark PREM Farmacie 2017 toch te kunnen gebruiken, heeft Significant, samen met KNMP, de Patiëntenfederatie en ZN, bepaald de EU/TU als thema te beschouwen.

Op basis van de landelijk bepaalde wijzigingen met betrekking tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 heeft CZ de puntentelling voor de classificatie 2017 van openbare apotheken moeten aanpassen. Anders dan in de Kwaliteitsmonitor 2017 staat beschreven, zijn bij de PREM indicatoren de drie vragen over EU/TU vervangen door de resultaten van het thema “Ervaringen bij eerste en tweede uitgifte”. Het te behalen puntenaantal voor de drie individuele vragen en het thema is gelijk. Door deze aanpassing zijn openbare apotheken niet benadeeld in hun classificatie als gevolg van bevindingen bij de Benchmark PREM Farmacie 2017. Meer hierover in het eerder gepubliceerde nieuwsbericht “Aangepaste puntentelling classificatie 2017”.

Uitkomst HKZ indicator

Voor het behalen van de maximale score voor HKZ-certificering heeft men vóór 15 juni 2017 via het CZ-Portaal Zorgaanbod aan moeten geven dat de apotheek HKZ-gecertificeerd is. Alleen als u via deze weg de HKZ-certificering voor de apotheek hebt doorgegeven, ontvangt u de maximale score voor HKZ-certificering.

Geen punten?

Hebt u geen punten ontvangen bij de PREM-indicatoren?

CZ ontvangt uw PREM-resultaten van Significant, het bureau dat de Benchmark PREM Farmacie 2017 vaststelt. Om tot de Benchmark PREM Farmacie 2017 te komen, gebruikt Significant alleen de PREM-resultaten die Significant vóór 1 juni 2017 heeft ontvangen van verzamelbureaus die voor apotheken vragenlijsten hebben uitgezet. Als u geen punten hebt ontvangen bij de PREM-indicatoren, dan betekent dit dat CZ uw PREM-resultaten niet heeft ontvangen van Significant.

Wilt u weten waarom CZ of Significant geen PREM-resultaten hebben ontvangen?

Neem dan contact op met het verzamelbureau dat u hebt gecontracteerd voor het vaststellen van uw PREM-resultaten.

Hebt u geen punten toegekend gekregen voor HKZ, maar bent u wel HKZ-gecertificeerd?

Dan heeft CZ van u vóór 15 juli 2017 geen geactualiseerde HKZ-gegevens ontvangen via Mijn Zorgaanbod. De noodzaak van de aanmelding vóór 15 juni maken wij bekend in zowel de overeenkomst, als de Kwaliteitsmonitor en in meerdere (nieuws)brieven.

Hebt u geen punten ontvangen bij de MOG/IVM-indicatoren?

Hebben te weinig patiënten in uw apotheek een geneesmiddel ontvangen dat betrekking heeft op een MOG/IVM-indicator? Dan worden de MOG/IVM-indicatoren niet berekend. CZ berekent de classificatie van de apotheek in dat geval alleen op basis van de uitkomsten van de PREM en de HKZ-certificering. De te behalen score is hierbij naar rato aangepast.

Naar boven