Waardemonitor 2019

De CZ-Waardemonitor Openbare Apotheken 2019 is door CZ alsnog gepubliceerd.

3 augustus 2018

Als gevolg van de “(Ont)regel de zorg”-sessies van begin dit jaar, heeft CZ groep via de nieuwsbrief van maart 2018 aangegeven de CZ-Waardemonitor Openbare Apotheken 2019 nog niet te kunnen publiceren. In de nieuwsbrief van maart 2018 heeft CZ groep al wel de indicatoren genoemd op basis waarvan de classificatie in 2019 berekend zal worden, zodat apotheken met deze indicatoren rekening kunnen houden.

Actieplan van VWS

Inmiddels is door het Actieplan van VWS helder geworden dat de betrokken partijen voor alternatieven voor kwaliteitsmeting tot april 2019 de tijd krijgen. In de Stuurgroep SKIF is aangegeven dat daar de alternatieve voorstellen voor kwaliteitsmeting gebundeld kunnen worden en dat 2018 als een overgangsjaar wordt beschouwd.

CZ-Waardemonitor Openbare Apotheken 2019

Als gevolg hiervan heeft CZ groep de CZ-Waardemonitor Openbare Apotheken 2019 alsnog gepubliceerd op haar website. De in maart 2018 reeds gepubliceerde indicatoren zijn in deze Waardemonitor onveranderd opgenomen. De Waardemonitor maakt onderdeel uit van het inkoopbeleid 2020.

Naar boven