Addendum inkoopbeleid GGZ 2022

In het inkoopbeleid GGZ 2022 zoals gepubliceerd op 1 april 2021, hebben we aangegeven dat aanvullingen van het inkoopbeleid later in het jaar worden gepubliceerd.

13 augustus 2021

De meest recente versie van het inkoopbeleid GGZ 2022 bevat een addendum, waarin CZ groep de aanvullende specificaties heeft opgenomen:

Zorginkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2022

Algemeen-NaarBoven