Kwaliteitskader ernstige eet- en persoonlijkheidsstoornissen 2022

In dit bericht informeren wij u over de procedure van het kwaliteitskader ernstige eet- en persoonlijkheidsstoornissen 2022.

29 juni 2021

CZ groep hanteert al enkele jaren een selectief zorg inkoopproces voor zorg bij ernstige eet- en persoonlijkheidsstoornissen. De kwaliteit van deze zorg is hierdoor aantoonbaar beter geworden. De overgang van de DBC-systematiek naar het ZPM dwingt ons vooralsnog tot een andere werkwijze voor selectieve zorginkoop. Daarom hebben wij een kwaliteitskader voor ernstige eetstoornissen en een kwaliteitskader voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen gepresenteerd in ons inkoopbeleid, in plaats van de uitvraag via vragenlijsten in het kader van selectieve zorginkoop.

Voldoet uw praktijk of instelling?

Voldoet uw praktijk of instelling aantoonbaar aan het volledige kwaliteitskader uit ons inkoopbeleid 2022? Dan kunt u deelnemen aan de vragenlijst ‘kwaliteitskader ernstige eetstoornissen 2022’ en/of ‘kwaliteitskader ernstige persoonlijkheidsstoornissen 2022’, waarbij u verklaart op alle punten te voldoen aan het betreffende kwaliteitskader voor de levering van deze zorg.

Indien u aan alle criteria van het kwaliteitskader voldoet en de vragenlijst met goed gevolg doorloopt, zullen wij dit intern registreren en kunt u deze zorg leveren.

Voor alle deelnemers aan de vragenlijst van het kwaliteitskader geldt: Om deel te kunnen nemen aan de vragenlijst dient u al minimaal één jaar een overeenkomst te hebben gesloten met CZ.

Ontvangen vragenlijst

Selectieve inkoop 2021 en vragenlijst vrijgevestigde praktijk

  • Levert uw instelling selectieve inkoop in 2021 en is deze door CZ reeds akkoord bevonden? Dan ontvangt u automatisch een vragenlijst via VECOZO.
  • Hebt u in de vragenlijst voor de vrijgevestigde praktijk 2022 aangegeven te voldoen aan het kwaliteitskader? Dan ontvangt u automatisch de vragenlijsten via VECOZO.

Datums procedure bovenstaande groepen:

  • Openstellen vragenlijst via VECOZO: na 1 juli 2021
  • Sluiting vragenlijst via VECOZO: 31 augustus 2021

Instellingen zonder selectieve inkoop 2021

Hebt u in 2021 geen akkoord voor de selectieve inkoop 2021, maar zou u zich willen aanmelden voor het kwaliteitskader 2022? U kunt zich via e-mail melden als belangstellende.

Datums instellingen zonder selectieve inkoop 2021:
Aanmelding via via e-mail.

  • Sluitdatum aanmelding kwaliteitskader 2022: 1 oktober 2021.
  • Openstellen vragenlijst via VECOZO: binnen 2 weken na aanmelding via e-mail.
  • Sluiting vragenlijst via VECOZO: binnen 2 maanden na openstelling.

Naar boven