Publicatie tariefpercentages 2020

In het zorginkoopbeleid GGZ 2020 heeft CZ groep aangegeven dat de tariefpercentages 2020 uiterlijk 4 weken na publicatie van de NZa tarieven 2020 worden gepubliceerd. Hieronder geven wij de tariefpercentages van het maximale NZa tarief 2020 weer voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de gbGGZ en gGGZ en voor instellingen in de gbGGZ.

27 augustus 2019

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gbGGZ

Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de gbGGZ hanteren we in 2020 3 maximum tarieven:

Basistarief 86% van het maximale NZa tarief
Basistarief + visitatie NIP of LVVP 89% van het maximale NZa tarief
Basistarief + Keurmerk Basis GGZ of gelijkwaardig alternatief 92% van het maximale NZa tarief

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gGGZ

Voor de gespecialiseerde GGZ hanteert CZ groep 2 maximumtarieven in 2020:

Psychotherapeuten 91% van het maximale NZa tarief
Psychiaters 96% van het maximale NZa tarief

De inzet van onder andere medebehandelaren en de geoffreerde korting hebben invloed op het uiteindelijke tariefpercentage 2020.

Instellingen in de gbGGZ

Voor instellingen in de gbGGZ, waarbij de contractering via het offerteformat verloopt, hanteren we 2 maximum tarieven in 2020:

Basistarief 94%
Basistarief + Keurmerk Basis GGZ of gelijkwaardig alternatief 100%.