Uitstel start contractering voor vrijgevestigde zorgaanbieders en instellingen

Update

In onderstaand bericht hebben wij aangekondigd dat de contractering 2021 wordt uitgesteld naar 1 september 2020. Daarbij zijn wij uitgegaan dat de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel en de invloed hiervan op het beschikbare landelijke kader 2021 in juli bekend zou worden. Helaas is dat niet het geval en verwachten wij in de laatste week van augustus de uitkomsten hiervan te ontvangen. Wij kunnen daarom de voorstellen 2021 voor instellingen met een omzetmaximum voor CZ tot €750.000,- en vrijgevestigden niet op 1 september 2020 in VECOZO aanbieden. Wij verwachten deze voorstellen uiterlijk 30 september 2020 te kunnen aanbieden.

20 augustus 2020

Zorgaanbieders, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid werken samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (fz): het Zorgprestatiemodel. Deze bekostiging moet in 2022 ingaan en zal gelden voor de generalistische basis ggz (gbGGZ), voor de gespecialiseerde ggz (gGGZ) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige ggz (lGGZ), en voor de fz.

Het Zorgprestatiemodel geeft sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat het schadebegrip van zorgverzekeraars en het omzetbegrip van zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Voor de overgang van trajectbekostiging is het voornemen een ‘harde stop’ toe te passen op alle nog lopende trajecten (dbc’s en zzp’s) op 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 zal de zorg dan gedeclareerd worden in nieuwe zorgprestaties.

De regels

De regels voor deze harde stop worden nog nader opgesteld door de partijen die samen aan de nieuwe bekostiging werken. Het is momenteel nog onvoldoende duidelijk welke invloed deze harde stop heeft op het beschikbare landelijke kader 2021 (in combinatie met het implementatietijdspad van de nieuwe bekostiging). Door ontwikkelingen inzake het Zorgprestatiemodel ná publicatie van het inkoopbeleid 2021 heeft CZ moeten besluiten om het tijdpad, zoals gepubliceerd in het inkoopbeleid, aan te passen. Dit betekent dat we de voorstellen voor de overeenkomst 2021 uiterlijk 1 september 2020 aanbieden aan de vrijgevestigde aanbieders en instellingen met een omzetmaximum tot € 750.000,-. 

Indien blijkt dat de datum van 1 september alsnog niet gehaald kan worden, informeren wij u hier uiteraard tijdig over.

Mocht u nog vragen hebben over dit bericht, kunt u een e-mail sturen aan vrijgevestigden gespecialiseerde GGZ, vrijgevestigden generalistische basis GGZ of instellingen.

Algemeen-NaarBoven