Wijziging inkoopbeleid GGZ 2022

CZ heeft vandaag een wijziging in het inkoopbeleid GGZ 2022 gepubliceerd. In dit bericht informeren wij u over de wijziging.

12 juli 2021

Minimale eisen vrijgevestigde praktijken

In het inkoopbeleid GGZ 2022 hebben we voor vrijgevestigde praktijken een wijziging aangebracht in de minimale eisen. Deze wijziging geldt alleen wanneer een psychiater werkzaam is in de praktijk. Oorspronkelijk hebben we hierin opgenomen dat vrijgevestigde psychiaters bereid dienen te zijn om deel te nemen aan de regionale crisisdienst, wanneer zij hiertoe een verzoek ontvangen van de regionale zorginstelling die verantwoordelijk is voor de acute GGZ. Deze eis is als volgt gewijzigd:

Als een vrijgevestigde psychiater werkzaam is in de praktijk, is deze bereid om het gesprek aan te gaan met de regievoerder van de regionale crisisdienst over eventuele deelname aan deze crisisdienst.

Vragenlijst vrijgevestigde praktijken

Vanwege de wijziging in het inkoopbeleid GGZ 2022, passen wij de sluitdatum van de uitvraagmodule in VECOZO voor vrijgevestigde praktijken aan naar 31 juli 2021.

Algemeen-NaarBoven