Wijziging inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023

CZ heeft een wijziging in het inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023 gepubliceerd. In dit bericht informeren wij u over de wijziging.

8 juni 2022

Aanpassing minimumeisen overeenkomst Diabeteshulpmiddelen en Injectiematerialen

In het inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023 heeft CZ de minimumeisen voor de overeenkomst diabeteshulpmiddelen, met betrekking tot de minimumeis assortiment insulinepompen, na overleg met partijen uit het veld, aangepast.

Daarnaast hebben we een uitzondering geformuleerd voor de levering van injectiematerialen voor diabeteszorg. Injectiematerialen voor diabeteszorg zijn altijd onderdeel van de nieuwe zorgovereenkomst Diabeteshulpmiddelen. Er is echter één uitzondering, wanneer het de eerste verstrekking van insuline betreft, mogen er injectiematerialen voor diabeteszorg worden verstrekt en gedeclareerd onder de overeenkomst injectiematerialen. Het gaat dan om de eenmalige levering van een passende voorraad pennaalden voor een week, maximaal de kleinste verpakkingshoeveelheid pennaalden.

Door deze aanpassingen verschuift de uiterste termijn voor het indienen van de bewijsstukken voor beide overeenkomsten naar 6 juli 2022. De aanpassing hebben wij ook reeds doorgevoerd in het inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023.

15 juni 2022

Aanpassing minimumeisen overeenkomst Injectiematerialen

In het inkoopbeleid Injectiematerialen (anders dan injectiematerialen voor infuus-, diabetes- en voedingszorg) is de eis van landelijke levering verwijderd, deze was abusievelijk vermeld. De eis van landelijke levering komt te vervallen.

Naar boven