Overeenkomst hulpmiddelen 2018

Hieronder informeren wij u over de inhoud van de overeenkomst.

Het Algemeen Deel (deel II) van de Overeenkomst Hulpmiddelen 2018 is voor alle hulpmiddelen gelijk.

Download het algemeen deel van de overeenkomst Hulpmiddelen

Stilzwijgende verlenging

De stilzwijgende verlenging is van toepassing op de volgende overeenkomsten, tenzij andere afspraken gemaakt zijn.

  Pro- en orthesen 
163   Prothesen
166  Zit- en ligorthesen
   Overige pro- en orthesen
043 Haarwerken en pruiken
 
  Communicatiehulpmiddelen
059 Schrijfmachines en rekenmachines
062 Bladomslagapparatuur
064 Voorleesapparatuur en memoapparatuur
068 Persoonlijke alarmeringssystemen
069 Tactiele leesapparatuur met toebehoren
 
  Inrichtingselementen
076 Aangepaste stoelen
096 Centrale depothouder kindervoorzieningen
120 Kortdurende uitleen
 
  Mobiliteit
039 Niet-eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit
040 Kinderloophulpmiddelen
041 Trippelstoelen
084 Blindengeleidehonden
085 Hulphonden
086 Robotmanipulator en eetapparaten
 
  Verbruiksartikelen
115 Diabetesmateriaal
123 Incontinentiematerialen
124 Incontinentiematerialen
118 Overige verbruiksartikelen
 
  Voeding
098 Sondevoeding
113 Drinkvoeding
 
  Ademhaling
049 OSAS-apparatuur
078 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk
082 Slijmuitzuigapparatuur
101 MRA-beugels
 
  Medische apparatuur
036 Insulinepompen
050 Infuuspompen
 
  Uitwendige elektrostimulators
052 Uitwendige elektrostimulators
 
  Horen
053 Soloapparatuur
119 Softband
 
  Ader- en/of lymfeondersteuning
045 Lymfoedeem compressie apparatuur
 
  Zien
046 Bijzondere optische hulpmiddelen

Contact

Relatiebeheer hulpmiddelen

Naar boven