CZ verhoogt kwaliteit en doelmatigheid rondom zorg klikgebit

CZ stuurt op kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing bij overkappingsprothese op implantaten.

10 januari 2017

CZ voert sinds enkele jaren een beleid gericht op kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing voor het zorgtraject rondom de behandeling bij een overkappingsprothese op implantaten, ook bekend als klikgebit. Hiermee reageert CZ op de vertienvoudiging van de kosten van deze zorgtrajecten in het afgelopen decennium. Het belangrijkste onderdeel van dit beleid is dat elke patiënt een gecontracteerde, bekwame en gespecialiseerde zorgverlener heeft die het volledige zorgtraject, in overleg met die patiënt, beheert.

De gespecialiseerde zorgverleners zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit én de kosten van het zorgtraject van een patiënt, ook als andere tandartsen of tandprothetici een deel ervan uitvoeren. Ze voldoen aan de eisen van bevoegdheid en bekwaamheid die CZ samen met het werkveld en wetenschap heeft opgesteld, en volgen richtlijnen en gedragsregels. Hierdoor verwacht CZ bijvoorbeeld dat de indicatiestelling zuiverder wordt en er minder herbehandelingen nodig zijn. Dit komt zowel de kwaliteit van zorg als kostenbeheersing ten goede, omdat (pijn)klachten zullen afnemen en behandeltrajecten korter worden. Ook stimuleert het zinnig en zuinig gebruik van materiaal­ en techniek. Daarnaast verbetert het nieuwe beleid de afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders.

Per 2017 landelijk netwerk van gecontracteerde eindverantwoordelijken

Mondzorg wordt voornamelijk uit de aanvullende verzekering vergoed en heeft een historie van een lage contracteergraad. Om het beleid voor overkappingsprothese op implantaten een succes te maken is een landelijk dekkend netwerk van gecontracteerde eindverantwoordelijken echter nodig. Alleen zo kan CZ al haar verzekerden, in het hele land, dezelfde goede kwaliteit zorg garanderen. Dit landelijk dekkend netwerk van eindverantwoordelijke zorgverleners is per 2017 gerealiseerd. Praktisch overal kunnen verzekerden binnen 30 minuten reistijd een bekwame en gespecialiseerde zorgverlener voor deze zorg bereiken, en op de meeste plaatsen zelfs binnen 20 minuten. Deze eindverantwoordelijken werken samen met tandartsen en tandprothetici die onder hun regie een deel van het zorgtraject uitvoeren, en die vaak nog dichter bij de patiënt gevestigd zijn.

CZ faciliteert zorgverleners met digitaal registratiesysteem

Om zorgverleners te faciliteren in hun onderlinge samenwerking heeft CZ een digitaal registratiesysteem laten ontwikkelen. In dit systeem, gebouwd in nauwe samenwerking met zorgverleners, wordt alle informatie die relevant is voor het behandeltraject op één plaats geborgd. Alle zorgaanbieders die deel uitmaken van de behandeling vullen hun bevindingen in het systeem. Zo heeft de eindverantwoordelijke zorgverlener altijd een actueel overzicht van de totale behandeling en de afzonderlijke fasen in het traject. Ook de overige betrokken zorgverleners hebben met dit systeem altijd inzicht in het dossier van de patiënt en zijn totale behandeltraject. Dit draagt bij aan een goede onderlinge afstemming en komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg voor onze verzekerden. Het systeem is niet door CZ in te zien en persoonsgegevens worden volgens de hoogste standaard beschermd.

Naar boven