Toestemming aanvragen voor een kaakoverzichtsfoto X21 via VECOZO

Voor een kaakoverzichtsfoto (X21) voor kinderen tot 18 jaar vraagt de zorgverlener voortaan vooraf toestemming bij CZ aan.

12 februari 2018

Uit onderzoek is gebleken dat mondzorgaanbieders bij kinderen tot 18 jaar te vaak een kaakoverzichtsfoto (prestatie X21) maken. Hierdoor worden ze onnodig blootgesteld aan röntgenstralingen. Ook is de kaakoverzichtsfoto in veel gevallen niet doelmatig. De aanvraag kan via het Vecozo machtigingenportaal worden gedaan.

Naar boven