Vergoeding overkappingsprothese op implantaten in 2018

Vanaf 1 januari 2018 vergoedt CZ zorg bij de volledige behandeling bij gecontracteerde zorgaanbieders. Zorg bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders wordt tot een restitutiepercentage vergoed. Dit is conform polisvoorwaarden 65% of 75% bij een naturapolis of 100% bij een restitutiepolis.

20 december 2017

CZ voert sinds enkele jaren een beleid gericht op kwaliteitsverhoging en kostenbeheersing voor het zorgtraject rondom de behandeling bij een overkappingsprothese op implantaten (klikgebit). Het belangrijkste onderdeel van dit beleid, is dat elke patiënt een gecontracteerde, bekwame en gespecialiseerde zorgverlener heeft, die het volledige zorgtraject beheert en overlegt met de patiënt.

De gespecialiseerde zorgverleners zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit én de kosten van het zorgtraject van een patiënt. Ook als andere tandartsen of tandprothetici een deel ervan uitvoeren. Ze voldoen aan de eisen van bevoegdheid en bekwaamheid die CZ samen met het werkveld en wetenschap heeft opgesteld. En ze volgen richtlijnen en gedragsregels.

CZ heeft hiervoor een landelijk dekkend netwerk gecontracteerd. Verzekerden kunnen binnen 20 minuten reistijd een gespecialiseerde zorgverlener bereiken. Deze eindverantwoordelijken werken samen met tandartsen en tandprothetici die onder hun regie een deel van het zorgtraject uitvoeren. Van groot belang is dat wij onze verzekerden kunnen garanderen dat de zorg door best gekwalificeerde zorgaanbieders wordt uitgevoerd.

Naar boven