Overeenkomst

CZ ziet voor zowel de zorgaanbieder als CZ zelf geen meerwaarde in algemene overeenkomsten, maar meer in gezamenlijke projecten die meetbare resultaten opleveren en meer zichtbare kwaliteit hebben.

Implantologie

Voor een overeenkomst voor implantologie moet u aantoonbare ervaring hebben op dit zorggebied en aan de eisen uit het zorginkoopbeleid voldoen.

Jeugdtandverzorging

Voor instellingen voor jeugdtandverzorging geldt dat alle bestaande zorgaanbieders een overeenkomst krijgen aangeboden.

Tandprothetici

CZ hanteert een open instroombeleid voor tandprothetische praktijken die ingeschreven staan bij het ONT. Tandprothetici kunnen voor de komende drie jaar (2020-2022) een zorgovereenkomst aangaan.

Intensieve samenwerking

Sinds 2017 gaat CZ geen overeenkomst meer aan met tandartsen, centra voor mondzorg, orthodontisten en mondhygiënisten (reguliere mondzorg). Wel werken we vanuit een gedeelde visie aan een intensievere samenwerking met zorgaanbieders van

Meer weten?

Wilt u meer weten of hebt u ideeën over de samenwerking? 

Stuur een mail

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven