Overeenkomst implantologie

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst overkappingsprothese op implantaten? Dan dient u aantoonbare ervaring te hebben op dit zorggebied en aan de eisen uit het zorginkoopbeleid te voldoen.

Wat moet u weten over het beleid rondom overkappingsprotheses?

CZ stelt per regio één eindverantwoordelijke zorgaanbieder centraal in het zorgtraject. Deze zorgverlener is eindverantwoordelijk voor de behandeling en nazorg van de patiënt.

De eindverantwoordelijke zorgverlener toetst de zorgindicatie van de patiënt en stelt een behandelplan op. Betrokken zorgverleners in de regio werken samen met de eindverantwoordelijke en stemmen de taakverdeling met de eindverantwoordelijke af. De eindverantwoordelijke regelt vervolgens de declaratie.

De aanvraag

Laat ons telefonisch of via e-mail weten dat u interesse hebt in een contract. U ontvangt van ons dan een vragenlijst, die u ingevuld terugstuurt. Ook levert u een portfolio aan. De onderdelen van dit portfolio staan in de vragenlijst vermeld. Met de vragenlijst en het portfolio toetsen we of u voldoet aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid.

Beoordeling door CZ

De ingevulde vragenlijst wordt intern getoetst en beoordeeld door Zorginkoop Mondzorg, in samenspraak met een adviserend tandarts. Ook een gesprek kan onderdeel zijn van de procedure om te bepalen of u een overeenkomst aangeboden krijgt.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven