Jeugdtandverzorging

Voor instellingen voor jeugdtandverzorging geldt dat alle bestaande zorgaanbieders een overeenkomst krijgen aangeboden. Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Jeugdtandverzorging? Dan dient u aan de voorwaarden uit ons zorginkoopbeleid te voldoen.

Werkwijze

Als de instellingen in aanmerking willen komen voor een ‘haal- en brengtarief’ en een instellingstoeslag, dan dienen ze aan te tonen dat zij een speciale behandelgroep hebben, zoals:

  • kinderen die nauwelijks naar de tandarts gaan;
  • kinderen met een lage sociaaleconomische status;
  • kinderen die medisch gecompromitteerd zijn.

Daarnaast moeten de instellingen voor jeugdtandverzorging een begroting indienen. Daarin staat vermeld:

  • het verwachte aantal te behandelen kinderen;
  • de kosten die zijn gemoeid met het halen van kinderen naar de praktijk en met het op locatie behandelen van de kinderen.

CZ controleert de ingediende begroting conform de beleidsregel Jeugdtandverzorging. Net als tandartsen kunnen instellingen voor jeugdtandverzorging participeren in het project Gewoon Gaaf.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven