Overeenkomst tandprothetici aanvragen

CZ hanteert een open instroombeleid voor tandprothetische praktijken die ingeschreven staan bij het ONT. Tandprothetici kunnen voor de komende drie jaar (2017-2019) een zorgovereenkomst aangaan. We hebben hiervoor gekozen, omdat CZ belang hecht aan duurzame relaties op het gebied van tandprothetiek.

Aanbiedingsbrief en zorgovereenkomst 2017-2019

Alle tandprothetische praktijken waarvan bij ons bekend is dat er minimaal één tandprotheticus werkzaam is, hebben in september 2016 een aanbiedingsbrief voor een overeenkomst van CZ ontvangen, inclusief het Individueel Deel van de overeenkomst en de tarievenlijst.

Start uw praktijkvoering gedurende de periode 2017-2019?

Neem dan contact op met onze relatiebeheerders. CZ kiest ervoor om in het kader van duurzaam papiergebruik, het Algemeen Deel van de overeenkomst alleen op de website te publiceren. Hierin zijn de algemene bepalingen van de zorgovereenkomst opgenomen.

U kunt in aanmerking komen voor een overeenkomst als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • rechtsgeldig een praktijk houdend voor tandprothetiek waarin zorgverleners werken die de titel tandprotheticus voeren op grond van artikel 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) en het daarop gebaseerde ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’;
  • als zodanig ingeschreven in het daarvoor bestemde register van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT);
  • voor eigen rekening en risico een praktijk voerend.

 

Voordelen zorgovereenkomst 2017-2019

Een zorgovereenkomst sluiten met CZ biedt administratieve en financiële voordelen.

Bekijk de voordelen

Bekijk de overeenkomsten voor tandprothetici

Contact

Vragen over contracten en/of zorgverlenergegevens? Neem contact op met Relatiebeheer Mondzorg.