Overeenkomst tandprothetiek aanvragen

CZ groep sluit overeenkomsten af met tandprothetische praktijken en tandartsenpraktijken. Tandprothetici mogen het deel van de mondzorg uitvoeren dat vooral is gericht op prothetiek. Tandartsen leveren ook een deel van de prothetische zorg. Wij hanteren in 2024 voor alle gecontracteerde zorgaanbieders hetzelfde tarief. Dit is 90% van het NZa-tarief conform de tariefbeschikking die op dat moment geldig is. Niet-gecontracteerde prothetische zorg vergoeden wij in 2024 conform de polisvoorwaarden.

Procedure

We hanteren een overeenkomst tandprothetiek voor centra voor mondzorg en vrijgevestigde tandartsen. Daarnaast hebben we een overeenkomst voor tandprothetiek voor tandprothetische praktijken. CZ groep hanteert een open instroombeleid. Dat betekent dat nieuwe zorgaanbieders de overeenkomst kunnen aangaan vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst. Praktijken die nog geen zorgovereenkomst met ons hebben afgesloten, kunnen een aanvraag indienen.

Minimale kwaliteitseisen

De zorgaanbieder houdt rechtsgeldig een praktijk voor tandprothetiek waarin zorgverleners werken die de titel tandprotheticus voeren op grond van artikel 34 van de Wet BIG en het daarop gebaseerde ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus’ of de zorgverlener is een tandarts, die staat ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

  • De tandprothetici die in de praktijk werken, zijn als zodanig ingeschreven in het register van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT).
  • De tandartsen die in de praktijk werken, zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister tandartsen (KRT).

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van mondzorg.

Naar boven