Declareren

U levert uw declaraties digitaal aan via VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Huisartsenhulp.

Informatie over het terugstorten van niet bestede gelden

Via de nacalculatie is een bedrag aan niet bestede gelden vastgesteld dat terugbetaald zal worden aan CZ.

Gegevens voor het terugstorten

IBAN-nummer CZ: NL33 INGB 0668 1867 39
T.n.v.: CZ Tilburg
O.v.v.: 185450/[AGB-code]/SK/[Jaartal(len) waarop terugbetaling betrekking heeft]

Bij de AGB-code in de omschrijving is de 6-cijferige code voldoende, bijvoorbeeld 185450/530001/SK/2018. Het bedrag dient in zijn geheel teruggestort te worden.

Stuur ons een e-mail

Wij verzoeken u vóór het terugstorten van het bedrag een e-mail te sturen waarin u vermeldt:

  • het totaal terug te betalen bedrag
  • een specificatie van het bedrag per zorgprogramma
  • het jaar of de jaren waarop de terugbetaling betrekking heeft.

Tot slot attenderen wij u erop dat deze terugbetalingsprocedure ook van toepassing is op alle (verre) zorgverzekeraars die onze overeenkomst gevolgd hebben. Wij vertrouwen erop dat u naar rato van het marktaandeel ook de terugbetaling naar deze zorgverzekeraars zal verzorgen.

Contact

Neem contact op over declaraties van huisartsen- en multidisciplinaire zorg.

Naar boven