Declareren

Informatie over het terugstorten van niet bestede gelden

Aan de hand van de nacalculatie is een bedrag aan niet bestede gelden vastgesteld dat terugbetaald zal worden aan CZ.

Gegevens voor het terugstorten

IBAN-nummer CZ: NL33 INGB 0668 1867 39
T.n.v.: CZ Tilburg
O.v.v.: 185450/[AGB-code]/SK

Bij de AGB-code in de omschrijving is de 6-cijferige code voldoende, bijvoorbeeld 185450/530001/SK. Het bedrag dient in zijn geheel teruggestort te worden.

Stuur ons een e-mail

Wij verzoeken u vóór het terugstorten van het bedrag een e-mail te sturen waarin u vermeldt:

  • het totaal terug te betalen bedrag
  • de specificatie per zorgprogramma
  • het desbetreffende jaar vermeldt.

Tot slot attenderen wij u erop dat deze terugbetalingsprocedure ook van toepassing is op alle (verre) zorgverzekeraars die onze overeenkomst gevolgd hebben. Wij nemen aan dat u naar rato van het marktaandeel ook de terugbetaling naar deze zorgverzekeraars zal verzorgen.

Contact

Vragen? Neem contact op met onze afdeling Declaraties