Paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars en beroepsgroepen maken samen afspraken

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met een aantal organisaties afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

De organisaties met wie ZN afspraken heeft gemaakt, zijn het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in paramedische zorgverlening moeten professionals alle zeilen bijzetten. Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van paramedische zorgverleners en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. Daarnaast willen paramedische zorgverleners hun aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zich beperkt en dat zij hun werk veilig kunnen doen. Waar mogelijk zal paramedische zorg digitaal plaatsvinden en in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Uitzonderingsmaatregel

De gemaakte (uitzonderings)afspraken i.v.m. het coronavirus zijn in ieder geval van toepassing van 1 maart 2020 t/m 31 december 2020. Eind 2020 zal bekeken worden of verlenging hiervan noodzakelijk is.

ZN onderhoudt nauw contact met de betrokken beroepsverenigingen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen. Gezamenlijk werken zorgverzekeraars en beroepsgroepen aan een overzicht met vragen en antwoorden voor zorgverleners.

Wat betekent dit voor CZ groep?

Dit betekent dat CZ groep gedurende bovenstaande periode deze wijze van zorgverlening zal toestaan, ook al is in de verzekeringsvoorwaarden iets anders opgenomen.

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet

Herstelzorg

Van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 geldt een nieuwe, landelijke regeling voor paramedische herstelzorg in verband met corona. Patiënten die een ernstige vorm van COVID-19 hebben gehad en hier ernstige klachten aan hebben overgehouden, kunnen aanspraak maken op extra zorg om te kunnen herstellen. Deze regeling bevat de volgende zorg:

  • Maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie.
  • Maximaal 10 uur ergotherapie.
  • Maximaal 7 uur diëtetiek.

Een verwijzing door een huisarts of medisch specialist is hierbij vereist. Daarnaast dient de eerste behandeling binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden. Ook is het meewerken aan een landelijk corona-onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg, door zowel de zorgverlener als de patiënt vereist.

Deze aanspraak geldt voor 6 maanden. Een verlenging van deze periode met 6 maanden is mogelijk, indien een medisch specialist oordeelt dat dit noodzakelijk is. Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan de technische uitwerking, waardoor zorgverleners nog geen declaraties m.b.t. deze regeling kunnen indienen. Wij doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor meer informatie, zie het nieuwsbericht vanuit de Rijksoverheid.

Specifiek voor logopedie

Naast bovenstaande wijzigingen is er gedurende dezelfde periode geen verwijzing nodig voor logopedie voor kinderen onder de 18 jaar.

Naar boven