Paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars en beroepsgroepen maken samen afspraken

2020 was vanwege het coronavirus een ongewoon jaar voor de paramedische zorg. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met een aantal organisaties afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

Uitzonderingsmaatregel

De gemaakte (uitzonderings)afspraken in verband met het coronavirus waren in ieder geval van toepassing van 1 maart 2020 t/m 31 december 2020. ZN onderhoudt nauw contact met de betrokken beroepsverenigingen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen. Gezamenlijk werken zorgverzekeraars en beroepsgroepen aan een overzicht met vragen en antwoorden voor zorgverleners.

Maatregelen per 2021

CZ groep heeft besloten om een deel van de gemaakte uitzonderingsafspraken te verlengen in 2021. Per kwartaal zal bekeken worden of verlenging noodzakelijk is. Voor zorg op afstand zal een deel van de voorwaarden, zoals genoemd in de reeds gemaakte afspraken, aangepast worden:

  • Digitale zorg (een videoconsult) per 2021 mag alleen gedeclareerd worden in het geval van de reguliere zittingen en de verbijzonderingen psychosomatische fysiotherapie (1750) en psychosomatische oefentherapie (2600).
  • Voor logopedie voor patiĆ«nten onder de 18 jaar is per 2021 weer een verwijzing van de huisarts nodig.
  • Het tarief voor een telefonische zitting is in 2021 de helft van het tarief voor een reguliere individuele zitting voor fysiotherapie, oefentherapie en huidtherapie.

We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Herstelzorg

Van 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 geldt een nieuwe, landelijke regeling voor paramedische herstelzorg in verband met corona. Patiënten die een ernstige vorm van COVID-19 hebben gehad en hier ernstige klachten aan hebben overgehouden, kunnen aanspraak maken op extra zorg om te kunnen herstellen. Deze regeling bevat de volgende zorg:

  • Maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie.
  • Maximaal 10 uur ergotherapie.
  • Maximaal 7 uur diëtetiek.

Een verwijzing door een huisarts of medisch specialist is hierbij vereist. Daarnaast dient de eerste behandeling binnen 1 maand na verwijzing plaats te vinden. Ook is het meewerken aan een landelijk corona-onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg, door zowel de zorgverlener als de patiënt vereist.

Deze aanspraak geldt voor 6 maanden. Een verlenging van deze periode met 6 maanden is mogelijk, indien een medisch specialist oordeelt dat dit noodzakelijk is.  

Prestaties en codes paramedische herstelzorg na COVID-19

Naar boven