Paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars en beroepsgroepen maken samen afspraken

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met een aantal organisaties afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

De organisaties met wie ZN afspraken heeft gemaakt, zijn het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in paramedische zorgverlening moeten professionals alle zeilen bijzetten. Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van paramedische zorgverleners en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. Daarnaast willen paramedische zorgverleners hun aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zich beperkt en dat zij hun werk veilig kunnen doen. Waar mogelijk zal paramedische zorg digitaal plaatsvinden en in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

Uitzonderingsmaatregel

Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

ZN onderhoudt nauw contact met de betrokken beroepsverenigingen, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid te bespreken en op te lossen. Gezamenlijk werken zorgverzekeraars en beroepsgroepen aan een overzicht met vragen en antwoorden voor zorgverleners.

Wat betekent dit voor CZ groep?

Dit betekent dat CZ groep gedurende bovenstaande periode deze wijze van zorgverlening zal toestaan, ook al is in de verzekeringsvoorwaarden iets anders opgenomen.

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet

Specifiek voor logopedie

Naast bovenstaande wijzigingen is er gedurende dezelfde periode geen verwijzing nodig voor logopedie voor kinderen onder de 18 jaar.