Voorwaarden aanvraag structureel behandelen op school

Uw (volledige) praktijklocatie staat open voor alle verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA, en u wilt structureel behandelen op school. Dan moet u hiervoor van ons een akkoord hebben. Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden.

Voorwaarden schoollocatie

Naast de inrichtingseisen voor een reguliere praktijk, moet de locatie op een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De ouders/verzorgers van het kind zijn bij minimaal 50% van de behandelingen aanwezig;
 • Alle verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA hebben toegang tot de praktijk, niet enkel de leerlingen van de school;
 • De praktijk is geopend tijdens schoolvakanties;
 • De praktijk is geopend buiten schooltijden.

Voor het aanvragen van een akkoord, moet u het contactformulier invullen. Lees hieronder als u als oefentherapeut enkel de leerlingen van een school behandelt.

Hebt u al een overeenkomst met ons gesloten? En wilt u deze uitbreiden met een locatie op een school? Lees dan eerst hoe u deze wijziging kunt laten doorvoeren.

Voorwaarden oefentherapie

Behandelt u op een school (ook) de leerlingen van de school? Dan moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U hebt een geldige overeenkomst eerstelijns oefentherapie met CZ gesloten.
 • De praktijkruimte op de school voldoet minimaal aan de inrichtingseisen kinderoefentherapie van de VvOCM.
 • U voldoet aan de eisen van kinderoefentherapeut en bent als zodanig ingeschreven in het betreffende deelregister van de VvOCM.
 • U handelt conform de omschreven werkwijze in het 'protocol kinderoefentherapie binnen een onderwijssetting’ van het platform kinderoefentherapie van de VvOCM zoals dat thans luidt of in de toekomst komt te luiden.
 • De schoollocatie is geregistreerd in het Schoolpraktijkregister bij de VvOCM.
 • De afbakening tussen onderwijsondersteuning en zorg binnen de onderwijsinstelling hebt u duidelijk beschreven. Indien aanwezig wordt hierbij gebruik gemaakt van valide en betrouwbare klinimetrie, welke in maat en getal benoemd zijn. De normen zijn beschreven in de richtlijnen van de VvOCM en de gebruikte klinimetrie en de resultaten zijn vastgelegd in het behandeldossier.
 • De continuïteit van de kinderoefentherapie is gewaarborgd, ook tijdens de schoolvakanties en/ of buiten schooltijden. Dit kan door behandeling op de hoofdlocatie van uw praktijk of d.m.v. samenwerking met (een) collega-oefentherapeut(en) in de wijk.
 • U bent bekend met de uitgangspunten van de leerplichtwet en de wet onderwijstijd en u handelt hiernaar.
 • Directe Toegang Oefentherapie (DTO) is niet van toepassing bij kinderoefentherapie op school. De oefentherapie wordt hier enkel verleend op verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
 • Op de schoollocatie(s) worden alleen prestaties verricht en in rekening gebracht bij CZ zoals opgenomen op Deel I van de overeenkomst eerstelijns oefentherapie en wordt voldaan aan de vigerende Beleidsregel prestatiebeschrijvingen oefentherapie van de NZa, behalve (e) screening, (f) intake en onderzoek na screening, (m) toeslag voor uitbehandeling en (n) inrichtingstoeslag.
 • De ouder(s)/ verzorger(s) van de verzekerde is (zijn) bij minimaal 50% van de gegeven behandelingen aanwezig, waarvan in elk geval bij de intake, de tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie. Bij de overige behandelingen waarbij de ouders niet aanwezig zijn, is er ook borging van de wederzijdse communicatie over de behandeling/ thuiswerkopdrachten/ oefeningen/ zelfmanagement.
 • U spant zich tot het uiterste in om de betrokkenheid en aanwezigheid van de ouders te optimaliseren, zodat de thuissituatie in het zorgproces voldoende geborgd is.
 • De verzekerde heeft altijd keuzevrijheid door welke zorgverlener hij/ zij behandeld wordt. Er is geen belangenverstrengeling tussen de onderwijssetting en de zorgverlener die behandelt binnen de onderwijssetting.

Als u als oefentherapeut aan deze voorwaarden voldoet hoeft u geen vragenlijst in te vullen of goedkeuringsverklaring bij ons aan te vragen.

Hebt u vragen? We helpen u graag

Algemeen-NaarBoven