Aanvraag volledig behandeltraject op school

Om een volledig behandeltraject op school te kunnen geven, moet u een aanvraag bij ons indienen. Onze adviserend paramedicus beoordeelt de gegevens van uw aanvraag. Uw aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • verwijzing arts, waaruit de noodzaak voor behandelen op school blijkt;
  • behandelplan met doelstellingen die SMART omschreven zijn, met een duidelijke medische noodzaak tot behandelen op school;
  • duur en frequentie van de behandelingen;
  • omschrijving van de betrokkenheid van de ouders (hoe en hoe vaak);
  • adresgegevens van de school en omschrijving soort school/ onderwijs.

Vermijd in uw aanvraag argumenten als:

  • behandelen na schooltijd geeft een extra belasting;
  • behandelen op school levert tijdwinst op voor de ouders;
  • behandelen op school is gemakkelijk in verband met overleg leerkracht(en);
  • behandelen in de context (betere aansluiting op pedagogische/ motorische omgeving).

Aanvragen op basis van dergelijke argumentatie wijzen wij af, dit zijn algemene redenen die niet zijn toegespitst op de individuele situatie van de patiënt.

Hebt u vragen? We helpen u graag

Algemeen-NaarBoven