Overeenkomst aanvragen

Wilt u een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister van alle aan de praktijk/instelling verbonden zorgverleners;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Voor toegang tot VECOZO hebt u een geldig persoonlijk certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisatie. Ga naar VECOZO om dit aan te vragen.

De aanvraag

  • Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wilt afsluiten. Onze medewerker zorgt voor toegang tot de vragenlijst.
  • De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie moet u een aantal documenten uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een huurovereenkomst als de praktijkruimte wordt gehuurd. Houd u daarom deze gegevens bij de hand.
  • Bevestig de ingevulde vragenlijst.

Beoordeling door CZ

Als u de vragenlijst hebt teruggestuurd beoordelen wij of uw aanvraag voldoet aan ons inkoopbeleid. Wij stellen u hiervan schriftelijk op de hoogte, en streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen te doen.

De overeenkomst accepteren

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan (via VECOZO).
Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.