Het beheersmodel

Om een aantal van de kwaliteitsbepalingen uit de overeenkomst te laten toetsen kan CZ het beheersmodel inzetten. Tijdens een beheersmodel audit toetst een auditbureau op een transparante en objectieve wijze.

De audit

Tijdens de audit worden minimaal de volgende items getoetst:

  • Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
  • Praktijkorganisatie/Inrichting/Accommodatie
  • HygiĆ«ne/Privacy/Veiligheid
  • Wet- en regelgeving
  • Methodisch handelen (via dossiertoets)
  • Richtlijnen KNGF (via dossiertoets).

De volledige auditcriteria en normering vindt u bij de downloads.

Meer informatie

Informatie over onder andere aanmelding en de kosten vindt u op de website van het auditbureau Healthcare Auditing.

Beheersmodellen en auditcriteria

Auditproducten KIWA.nl

Vragen? Neem contact met ons op