Module Behandelindex

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De zorgaanbieder blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

  • de landelijke behandelindex 2019 van de zorgaanbieder, zoals vastgesteld door Vektis, is 68 of hoger en lager dan 105 voor 2021, voor 2022 geldt de behandelindex over 2020 en voor 2023 die over 2021.
  • Als er in de praktijk gedurende een kalenderjaar 30 of minder patiënten worden behandeld, kan er geen behandelindex worden vastgesteld. Het is dan niet mogelijk om deze module af te sluiten.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.

Naar boven