Module Minimale dataset

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de praktijk naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De praktijk blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

Voorwaarden

  • Een praktijk kan vanaf 2021 deze module afsluiten als deze:
    - in 2019 en 2020 een addendum met het onderdeel MDS heeft gesloten met CZ groep;
    - aantoonbaar heeft voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in het addendum.
  • Praktijken die hier niet aan voldoen, kunnen in 2020 of 2021 starten met het toepassen van de MDS. Als zij aan toonbaar voldoen aan de voorwaarden, kunnen zij per 2022 instromen in deze module.
  • De zorgaanbieder past de volledige MDS COPD en/of aspecifieke lage rugpijn toe die terug te vinden is op de pagina Beleid fysiotherapie.
  • Van alle patiënten met COPD en/of aspecifieke lage rugpijn die de zorgaanbieder behandeld heeft, wordt bij minimaal 80% de MDS toegepast (inclusie).
  • De zorgaanbieder maakt procesinformatie over de MDS inzichtelijk voor CZ groep via aanlevering door een EPD of praktijkkwaliteitsregister. Welke registers CZ groep erkent, vindt u op de pagina Beleid fysiotherapie, uiterlijk vier weken voor het moment dat de overeenkomst wordt aangeboden.
  • De zorgaanbieder verleent toestemming aan het EPD of praktijkkwaliteitsregister om deze procesinformatie te delen met CZ groep. Zonder deze toestemming is het niet mogelijk om deze module af te sluiten.

Aanvraagprocedure

Op basis van de informatie waar CZ groep over beschikt, krijgt de zorgaanbieder een passend aanbod voor 2021. Hebt u vragen over dit aanbod? Dan kunt u dit laten weten via het contactformulier op onze website.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.