Module Patiëntervaring

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de praktijk naast de voorwaarden van de Basisovereenkomst minimaal aan de volgende voorwaarden. De praktijk blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module:

  • De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst af met een gecertificeerd meetbureau voor elke in de praktijk werkzame fysiotherapeut. De beschikbare meetbureaus vindt u hier.
  • Het instrument inclusief werkinstructie dat gehanteerd wordt, is gepubliceerd op de website van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland. Voor 2021, 2022 en 2023 is dit de PREM Fysiotherapie.
  • Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Vektis Intelligence maakt deel uit van de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en het meetbureau.
  • De resultaten op zorgaanbieder-niveau worden gedeeld met CZ groep. Deze worden gebruikt om de verzekerden te helpen om de juiste zorg(aanbieder) te vinden en voor het inkopen van zorg.
  • Jaarlijks zijn er minimaal 250 vragenlijsten uitgezet en/of zijn er minimaal 100 vragenlijsten volledig ingevuld retour gekomen bij de zorgaanbieder en/of de zorgaanbieder heeft bij minimaal 40% van de behandelde patiënten de vragenlijst uitgezet. Het betreft hier alle patiënten die door de zorgaanbieder zijn behandeld, dus niet alleen de CZ groep-verzekerden. Dit betekent voor 2023 dat er in 2021 minimaal 250 vragenlijsten zijn uitgezet en/of dat er minimaal 100 vragenlijsten volledig ingevuld retour zijn gekomen en/of dat de vragenlijst bij minimaal 40% van de behandelde patiënten is uitgezet.

Looptijd

De verschillende modules zijn af te sluiten per 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Tussentijds instromen is niet mogelijk. De einddatum van de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan.

Algemeen-NaarBoven