Plusafspraken

U kunt als fysiotherapeut Plus-afspraken maken met CZ. Hiervoor moet de praktijk wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • De praktijk heeft minimaal twee kalenderjaren de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie met CZ afgesloten.
  • De praktijk heeft in 2017 een overeenkomst A met CZ afgesloten voor eerstelijns fysiotherapie.
  • De behandelindex van de praktijk bedraagt >40 tot 100 door CZ vastgesteld over het meest recente volledige kalenderjaar.
  • De praktijk heeft het motivational paper en de Plus-audit/Audit Effectiviteitstraject Fysiotherapie positief afgesloten.De praktijk heeft in het Kwaliteitsjaarverslag/Beleidsplan een paragraaf opgenomen waarin wordt beschreven hoe het milieuaspect in het beleid/de bedrijfsvoering van de praktijk is/wordt vormgegeven.
  • De praktijk hanteert een toegangstijd die nooit langer is dan 2 werkdagen met inachtneming van de beroepsinhoudelijke richtlijnen en de verzekerdewens. De praktijk heeft voor de patiënt het proces van het maken van een afspraak 'optimaal' georganiseerd:
  • Het maken van een afspraak kan tijdens de volledige openingstijden van de praktijk
  • In principe geen antwoordapparaat. Als die toch wordt gebruikt, dan moet de patiënt binnen 30 minuten worden teruggebeld.

Audits

Plus-audit

De Plus-audit bestaat uit de onderdelen:

Alle auditcriteria zijn ook terug te vinden onder downloads en op de site van Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg die de auditproducten beheert.

Audit Effectiviteitstraject Fysiotherapie

Het Effectiviteitstraject Fysiotherapie bestaat uit de onderdelen:

Alle documenten vindt u terug onder downloads.

Auditbureaus

U hebt voor de uitvoering van de Plus Audit keuze uit 3 door CZ geselecteerde auditbureaus. Op de website van de auditbureaus vindt u meer informatie over hun dienstverlening.

Auditreglement

Tijdens de uitvoering van de audits zorgen de auditreglementen voor de Plus-audit en het Effectiviteitstraject Fysiotherapie voor een objectieve, uniforme en transparante procedure.

Reglement Plus-audit
Reglement SKMZ EffectiviteitsTraject Fysiotherapie

Aanvraagprocedure

Het maken van Plus-afspraken met CZ kan via de aanvraagprocedure.

Ingangsdatum plusafspraken

De Plus-afspraken worden vastgelegd in het addendum Plus bij de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie. Het addendum Plus gaat in op de 1e van de maand van het kwartaal nadat CZ het definitieve positieve eindoordeel heeft afgegeven.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.