Transparantiemodule

Wilt u een stap extra zetten en patiƫntervaringen en uitkomsten inzichtelijk maken? Dan komt uw praktijk misschien in aanmerking voor de Transparantiemodule. Hiervoor moet de praktijk wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

 • Uw praktijk heeft in 2019 en 2020 een overeenkomst fysiotherapie A of B.
 • De gerealiseerde behandelindex van de zorgaanbieder over 2018 is 116 of lager, maar 84 of hoger.
 • De PREM fysiotherapie wordt in 2020 onder minimaal 70% van alle behandelde patiënten uitgezet. Daarbij geldt dat iedere fysiotherapeut gemiddeld 25 ingevulde PREM-vragenlijsten ontvangt.
 • Uw praktijk neemt deel aan de pilot ‘Aspecifieke lage rugpijn en/of COPD’ of maakt gebruik van de vastgestelde MDS met bijbehorend meetprotocol en inclusiepercentage (minimaal 85%). U maakt procesinformatie over dit gebruik 2 keer per jaar inzichtelijk voor CZ. Deze informatie bevat minimaal de volgende gegevens van CZ-verzekerden:
  - aantal episodes voor aspecifieke lage rugpijn;
  - aantal afgeronde episodes voor aspecifieke lage rugpijn;
  - per meetinstrument voor aspecifieke lage rugpijn aantal episodes bij intake en afsluiting en elke 6 weken bij medium/hoog risicoprofiel;
  - aantal episodes voor COPD;
  - aantal afgeronde episodes voor COPD;
  - per meetinstrument voor COPD aantal episodes bij intake, elke 3 maanden en bij afsluiting.
 • In uw praktijk worden minimaal 2 van de volgende selectieve inkoopdossiers aangeboden: fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson, fysiotherapie bij claudicatio intermittens, fysiotherapie bij lymfoedeem en/of bekkenfysiotherapie.
 • De praktijk verzamelt continu data van onder andere dossiervoering, gebruik van meetinstrumenten en patiëntervaringen. De data (op het niveau van de fysiotherapeut, de praktijk en het netwerk) staat centraal in de kwaliteitscyclus (PDCA). Dit wordt 1 keer per 2 jaar onafhankelijk getoetst.

Honorering

Het bieden van transparantie willen we aanmoedigen. Daarom ontvangt u een toeslag op de meest voorkomende prestaties.

Aanvraagprocedure

Aanmelden voor de Transparantiemodule 2020 is niet langer mogelijk. Benieuwd naar de mogelijkheden in 2021? CZ publiceert het zorginkoopbeleid 2021 uiterlijk 1 april 2020.

Looptijd

De Transparantiemodule loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.