Declareren fysiotherapie

Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van fysiotherapie en welke codes kunt u gebruiken?

Vergoeding eerstelijns hartrevalidatie

Regelmatig bereiken ons vragen en signalen over eerstelijns hartrevalidatie. Hoe zit het met de vergoeding hiervan? Het ZIN (voorheen: CVZ) heeft de uitspraak gedaan dat enkelvoudige fysio- en oefentherapie niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Hartrevalidatie valt onder medisch specialistische zorg en wordt gefinancierd vanuit het ziekenhuis.

Deze zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog. Er is zeker ruimte om deze zorg in de eerstelijn te organiseren. Dat sluit ook aan bij de praktijkrichtlijn. Er dient dan alleen verrekening van de zorg plaats te vinden tussen de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en het ziekenhuis. En vanzelfsprekend is de nauwe samenwerking met en de verantwoordelijkheid van de cardioloog van groot belang. Het is dus niet mogelijk om hartrevalidatie te declareren als eerstelijns fysiotherapie. Daar is namelijk geen betaaltitel voor. Met achterafcontroles kijken wij of hier op een juiste wijze gebruik van wordt gemaakt.

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ hebt gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 april van het lopende kalenderjaar.

Zo dient u uw declaratie in

  • Log in bij VECOZO
  • Vul uw gegevens in
    Selecteer een declaratiebestand, geef een referentie op en geef aan of u een notificatiemail wilt ontvangen zodra de status van uw declaratie wijzigt. Alle declaraties dient u in onder een UZOVI-code 9664.
  • Klik op ‘Dien in’
    Uw declaratie wordt verstuurd naar VECOZO, waar wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de voor uw zorgverlenersgroep geldende EI-standaard. De declaratie wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of gemeente voor een inhoudelijke beoordeling.

Nieuw declaratiesysteem

Vanaf 27 mei gebruiken wij een nieuw declaratiesysteem. Lees meer over wat dit voor u betekent.

Heeft u vragen hierover? Stuur ons een mail. Vermeld hierbij uw contactgegevens en uw AGB-code. Zo kunnen wij uw vraag sneller beantwoorden.

Let op: Met ingang van het nieuwe declaratiesysteem betalen we aan zorgverleners geen declaraties meer voor zorg waarvoor verzekerden geen verzekering hebben afgesloten. Bij fysiotherapie is hierop één uitzondering van toepassing: binnen een chronisch traject worden de eerste 20 behandelingen op indicatiecode CSI 008 altijd voorgeschoten, ook als het onverzekerde zorg is.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Verrichtingscodes

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

Code soort indicatie

Voor een juiste afhandeling van de declaratie is het noodzakelijk dat u de juiste code soort indicatie (CSI) vermeldt in de declaratie. Als een onjuiste CSI is meegegeven, dan wordt de declaratie afgewezen en moet u deze opnieuw declareren met de juiste CSI.

EI-standaard

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Hebt u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Neem contact op over declaraties van paramedische zorg.

Naar boven