Kwaliteitstoets logopedie

De NVLF heeft samen met onder andere CZ de Kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld. De Kwaliteitstoets toetst de basiskwaliteit van logopedie zoals deze is vastgelegd in de geldende richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging. Hiermee wordt op een transparante en objectieve manier verantwoording gevraagd over de logopedie die door u is geleverd.

Toetsing

De volgende items worden getoetst:

  • Methodisch logopedisch handelen (via dossiertoets)
  • Richtlijn NVLF (via dossiertoets)
  • Organisatie van de praktijk: de onderdelen Organisatie, en Privacy en Veiligheid
De Kwaliteitstoets wordt uitgevoerd door de auditbureaus HealthCare Auditing (HCA) en Kiwa.

Contact

Neem contact op met de afdeling inkoop