Verplichte kwaliteitstoets logopedie

CZ kan de procedure Kwaliteitstoets inzetten om een aantal kwaliteitsbepalingen uit de overeenkomst te toetsen. Tijdens deze procedure toetsen auditbureaus HealthCare Auditing (HCA) of Kiwa de bepalingen op een transparante en objectieve wijze.

Selectiecriteria

CZ kan uw praktijk(en) selecteren voor de verplichte kwaliteitstoets als wij hebben vastgesteld dat aan één of meer van de volgende volwaarden wordt voldaan:

  • (één van) uw praktijk(en) over één of meerdere kwartalen van het jaar 2017 een behandelindex van 120 of hoger heeft gerealiseerd;
  • (één van) uw praktijk(en) over één of meerdere kwartalen van het jaar 2017 een behandelindex van 60 of lager heeft gerealiseerd;
  • er een afwijking is in uw declaraties logopedie zodanig dat er geen behandelindex kan worden gegenereerd;
  • er een afwijking is in uw declaraties logopedie, zodanig dat de behandelindex wordt verlaagd zonder dat u aantoonbaar minder behandelingen per patiënt verleent (bijvoorbeeld door het vaak toepassen van meerdere diagnosecodes, of het overhevelen van patiënten naar een andere AGB-praktijkcode);
  • meer dan 25% van de verzekerden bij u in behandeling in 2017, in hetzelfde jaar, erna ook door een andere zorgaanbieder logopedie is behandeld;
  • u bij 10% of meer van de Verzekerden meerdere diagnosecodes uit verschillende diagnosegroepen declareert.

Uitslag kwaliteitstoets

Is de uitslag van de eerste kwaliteitstoets positief? Dan zijn de kosten van de kwaliteitstoets voor rekening van CZ. Uw praktijk komt gedurende het lopende contractjaar niet in aanmerking voor het hogere tarief met toeslag van € 2. Voor het nieuwe contractjaar kunt u zich aanmelden voor een vrijwillige kwaliteitstoets voor dit hogere tarief.

Contact

Neem contact op met de afdeling inkoop