Vrijwillige kwaliteitstoets logopedie

CZ wil praktijken stimuleren om met de Kwaliteitstoets aan te tonen dat zij werken volgens de richtlijnen van de NVLF. Wij belonen praktijken die de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren en deze met een positief resultaat hebben afgerond.

Aanmelden

Aanmelden kan via de websites van de auditbureaus:

Kosten

De kosten van de vrijwillige Kwaliteitstoets zijn voor uw rekening. U vindt de prijs op de websites van de auditbureaus.

In aanmerking komen voor een hoger tarief?

U komt in aanmerking voor het hogere tarief als:

  • u de Kwaliteitstoets met een positief resultaat hebt afgesloten.
    Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over dossiers van CZ-verzekerden of verzekerden van alle verzekeraars.
  • u een kopie/scan opstuurt van het certificaat dat het auditbureau hebt verstrekt, samen met de gegevens van uw praktijk.
    Dit kan via e-mail. Wij doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

Honorering

Praktijken met een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets, gebaseerd op de Criteria kwaliteitstoets 2018 en 2019 incl. normering, komen in aanmerking voor een toeslag. De behandelindex over 2017 dient 60 of hoger te zijn, maar lager dan 120. De hoogte van de toeslag bedraagt € 2,-. De toeslag geldt voor de volgende prestaties: individuele zitting reguliere logopedie, individuele zitting reguliere telelogopedie, individuele zitting stotteren, individuele zitting telelogopedie stotteren, individuele zitting afasie, individuele telelogopedie afasie, individuele zitting preverbale logopedie.

De aangepaste tarieven gaan in per eerste van de maand waarin wij het certificaat van u hebben ontvangen en zijn geldig tot de einddatum van de lopende overeenkomst eerstelijns logopedie. Indien het certificaat eerder verloopt, geldt de toeslag gedurende de geldigheidsduur van het certificaat.

Erkenning certificaat

Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over in ieder geval ook dossiers van onze verzekerden of over de verzekerden van alle verzekeraars.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de Kwaliteitstoets logopedie? Dan kunt u deze stellen via e-mail. Vermeld in uw bericht duidelijk de AGB-code van uw praktijk.

Erkenning uitslag Kwaliteitstoets

Wij nemen de positieve uitslag van een vrijwillig uitgevoerde Kwaliteitstoets alleen over als blijkt dat tijdens die toets (mogelijk) ook dossiers van onze verzekerden zijn getoetst. Dit is het geval als ervoor gekozen wordt om de dossiertoets te laten uitvoeren over in ieder geval ook dossiers van onze verzekerden of over de verzekerden van alle verzekeraars.

Contact

Neem contact op met de afdeling inkoop