Declareren logopedie

Wat zijn de voorwaarden voor het declareren van logopedie en welke codes kunt u gebruiken?

Voorwaarden voor declareren

Hebt u een overeenkomst met CZ gesloten? Dan vindt u in de bijlage Administratie van de overeenkomst de voorwaarden voor het declareren. Als u geen overeenkomst met CZ hebt gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Paramedische Zorg.

Wilt u zorg declareren over het voorgaande kalenderjaar? Dan kan dat tot uiterlijk 1 maart van het lopende kalenderjaar.

Zo dient u uw declaratie in

  • Log in bij VECOZO
  • Vul uw gegevens in
    Selecteer een declaratiebestand, geef een referentie op en geef aan of u een notificatiemail wilt ontvangen zodra de status van uw declaratie wijzigt. Alle declaraties dient u in onder een UZOVI-code 9664.
  • Klik op ‘Dien in’
    Uw declaratie wordt verstuurd naar VECOZO, waar wordt gecontroleerd of het bestand voldoet aan de voor uw zorgverlenersgroep geldende EI-standaard. De declaratie wordt doorgestuurd naar de zorgverzekeraar of gemeente voor een inhoudelijke beoordeling.

UZOVI-code

Alle declaraties dient u in onder UZOVI-code (Unieke Zorgverzekeraars Identificatie) 9664 voor de 'Centrale verwerkingseenheid CZ groep Zorgverzekeraar: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA'. Dit geldt voor declaraties van alle verzekerden van de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Verrichtingscodes

In de beleidsregel van de NZa kunt u de voorwaarden teruglezen waaraan moet worden voldaan als u deze prestaties bij ons in rekening wilt brengen.

EI-standaard

Maak gebruik van onze instructie voor het vullen van rubriek 422: zorgverlener/ uitvoerder.

Diagnosecodelijst

Voor logopedie zijn door de NVLF verschillende diagnosecodes gedefinieerd. Gebruik bij declaraties altijd de juiste code van de diagnosecodelijst.

Bekijk de diagnose codelijst

Geen vergoeding declaraties logopedie zonder aanspraak Zvw

CZ toetst de declaraties logopedie met een behandeldatum vanaf 1 januari 2016 in het declaratieproces aan het hebben van aanspraak vanuit de Zorgverzekeringswet. Om die reden vergoeden wij vanaf die datum declaraties ingediend met de diagnosecodes 4000, 4100, 4200 en 4300 niet langer. Deze declaraties worden afgewezen. Declaraties met diagnosecode 0000 vergoeden wij alleen in combinatie met de prestaties anamnese en onderzoek na verwijzing en eenmalig onderzoek. Alle andere prestaties gecombineerd met diagnosecode 0000 wijzen wij af.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Contact

Neem contact op over declaraties van paramedische zorg.

Naar boven