Plusafspraken

U kunt als zorgaanbieder plusafspraken maken met CZ. Hiervoor moet de praktijk wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • Alle praktijkhouders hebben minimaal één kalenderjaar de overeenkomst eerstelijns oefentherapie met CZ afgesloten.
  • De behandelindex van de praktijk bedraagt minder dan 120, door CZ berekend en vastgesteld over de het meest recente volledige kalenderjaar.
  • De praktijk heeft de Plus-audit en het CZ Motivational Paper positief afgesloten.
  • De praktijk heeft in het Kwaliteitsjaarverslag / Beleidsplan een paragraaf opgenomen waarin wordt beschreven op welke wijze het milieuaspect in het beleid c.q. de bedrijfsvoering van de praktijk is/ wordt vormgegeven.
  • De praktijk hanteert een toegangstijd die nooit langer is dan twee werkdagen met inachtneming van de beroepsinhoudelijke richtlijnen en de patiëntwens. Met toegangstijd wordt bedoeld: de tijd tussen het moment dat de verzekerde zich bij de praktijk meldt voor een afspraak en het moment dat de screening of intake en onderzoek na verwijzing plaatsvindt. De praktijk heeft voor de patiënt het proces van het maken van een afspraak ‘optimaal’ georganiseerd. Minimale voorwaarden hierbij zijn:
  1. het maken van een afspraak is mogelijk gedurende de volledige openingstijden van de praktijk;
  2. In principe geen antwoordapparaat, indien toch, wordt de patiënt binnen 30 minuten teruggebeld.

Plus-audit

De Plus-audit bestaat uit de onderdelen:

  • CZ Motivational Paper
  • Plus-audit.

Alle auditcriteria zijn ook terug te vinden onder downloads. De Plus-audit wordt uitgevoerd door auditbureau HealthCare Auditing (HCA).

Honorering

Lees meer informatie over de honorering plus-afspraken oefentherapie.

Aanvraagprocedure

Het maken van Plus-afspraken met CZ kan via de aanvraagprocedure.

Ingangsdatum plusafspraken

De Plus-afspraken worden vastgelegd in het addendum Plus bij de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie. Het addendum Plus gaat in op de 1e van de maand van het kwartaal nadat CZ het definitieve positieve eindoordeel heeft afgegeven.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.