Uitnodiging: Online bijeenkomst CZ inkoopbeleid 2022

wijkverpleging, ELV, GRZ en GZSP

Op donderdag 27 mei organiseert CZ weer de jaarlijkse bijeenkomst over het inkoopbeleid. Dit jaar krijgt u via een online live bijeenkomst een uitgebreide toelichting op het inkoopbeleid 2022. Tijdens de bijeenkomst is er alle ruimte om uw vragen met ons te delen.

Programma

 • 10.15 uur   Opening en welkom

  - Visie CZ en de meerjaren focus (door Daan Rooijmans, senior manager zorginkoop)
  - Visie op zorginkoop (door Yvonne Hijnen, manager zorginkoop V&V/ZvW)

 • 10.45 uu Toelichting inkoopbeleid wijkverpleging (door Brigitte Kaptein, zorginkoper V&V/ZvW)

 • 11.20 uur  Toelichting inkoopbeleid GRZ, ELV en GZSP (door Rob van der Burgt en Paul van Velthoven, zorginkopers V&V/ZvW)

 • 12.15 uur  Themasessie 1: Visie op ouderenzorg met toespitsing op Regionaal Coördinatie Functie (door Edwin Leutscher, manager regioregie CZ met gastsprekers)

 • 13.00 uur  Themasessie 2: Digitale zorg en co-creatie (door Menno Jansen, programmamanager zorginnovatie met gastsprekers)

 • 14.00 uur   Afsluiting

 

Aanmelden

U kunt eenvoudig aanmelden door een email te sturen 

Met vermelding van:

 • naam van uw organisatie
 • naam van de deelnemer(s)
 • functie van de deelnemer(s)
 • mailadres van de genoemde deelnemer(s)

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 25 mei aanstaande.

Bevestiging deelname

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de link naar dit webinar. Deze link kunt u ook gebruiken als u niet live kunt meekijken en de uitzending wilt terugkijken. Let op: het is dan niet mogelijk om direct vragen te stellen.

Naar boven