Inrichtingseisen taxivervoer

Uw taxi moet voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de Wet Personenvervoer. Ook moet uw taxi zijn goedgekeurd voor het vervoer van minimaal vier en maximaal acht personen, de bestuurder niet inbegrepen. Daarnaast zijn een eenmalige toelatingskeuring, de jaarlijkse APK en een taxikenteken verplicht.

Voorwaarden van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden

Het voertuig dat u inzet voor rolstoelvervoer moet volgens de voorwaarden van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR)
beschikken over:

  • een speciale inrichting voor vervoer van personen in rolstoelen;
  • vastzetinrichtingen voor rolstoelen (ISO 10542, deel I en de delen 2 tot en met 5) met veiligheidsgordel (bij voorkeur een driepuntsgordel);
  • een installatie waarmee u de rolstoelen op eenvoudige wijze veilig in en uit kunt rijden.

Als taxivervoerder moet u altijd kwalitatief goed materiaal gebruiken. Uw taxi moet goed toegankelijk zijn voor de verzekerden die worden vervoerd. Dit betekent dat het voertuig dat u gebruikt afhankelijk is van de verzekerde die u vervoert. U vervoert de verzekerde dus altijd in een voor hem of haar geschikt voertuig.

Aanvullende eisen

De volgende aanvullende eisen gelden:

  • de auto moet zowel van binnen als van buiten schoon zijn;
  • er moet voldoende bagageruimte zijn voor het vervoeren van een inklapbare rolstoel;
  • de auto moet beschikken over:

- een goed functionerende verwarmingsinstallatie;
- een goed functionerende airconditioning;
- een verbanddoos (gevuld volgens advies ANWB);
- een sputum bekken of hiervoor geschikte plastic zakjes (binnen handbereik van verzekerde);
- een reisdeken;
- een goed functionerend blusapparaat of blusdeken;
- een goed functionerende autotelefoon of andere communicatieapparatuur;
- taxiherkenningstekens;
- een wettelijk goedgekeurd kinderstoeltje en/of zittingverhoger voor het vervoer van kinderen.

De bestuurder en de inzittenden mogen niet roken in de taxi die voor het ziekenvervoer wordt gebruikt.

Taxikeurmerk cursus dialyse

Bent u taxivervoerder en wilt u meer weten over het omgaan met nierdialysepatiënten? Kijk dan op de website van ABC Taxikeurmerk Advies & Training.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van vervoer.

Algemeen-NaarBoven