Servicebureaus vervoer

Voor het vervoer buiten de regio's Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Hollandse eilanden en het Land van Maas en Waal is Connexxion verantwoordelijk.

In de regio Limburg verzorgen vier meldposten het ziekenvervoer. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf sluit de contracten met de vervoerders in Zuid-Nederland zelf. De meldposten in Limburg regelen de verdeling van de ritten over de verschillende bij hen aangesloten vervoersbedrijven, controleren op aanwezigheid van akkoordverklaringen en zorgen voor de declaraties van het vervoer.

Contact

Neem contact op over declaraties van vervoer.

Algemeen-NaarBoven