Declareren Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Voor gecontracteerde zorgaanbieders

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep via VECOZO. Zorg dat deze kloppen met het Extern Integratie Model (EIM) versie 9.0. Ook moeten declaraties voldoen aan de NZa Regelgeving.

Wilt u als niet-gecontracteerde aanbieder zorg declareren? Bekijk hoe dit werkt.

Wanneer declareren?

Tenzij anders overeengekomen, declareert u één keer per maand de declaraties per dag met een declaratie-eenheid van 5 minuten.

Dien uw declaraties uiterlijk in 5 maanden na het leveren van de zorg. Declaraties die later worden ingediend vergoeden wij niet meer, tenzij sprake is van overmacht.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft.

Raadpleeg de instructie 'Retourinformatie'

Betaling

Declaraties die via VECOZO zijn ingediend, worden uiterlijk binnen 30 dagen betaald. Afhankelijk van de verwerkingstijd van de bank kan het nog enkele dagen duren voor de vergoeding is overgeboekt.