Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders van zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Hoe declareren?

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Afhankelijk van de polis van de verzekerde, kan het voorkomen dat wij niet het gehele notabedrag vergoeden.

Bekijk de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg.

Betaling

Wordt het notabedrag voor 100% vergoed? Dan kan de verzekerde ervoor kiezen om de nota aan u als zorgverlener uit te betalen.

Wordt er een deel eigen bijdrage of eigen risico in rekening gebracht? Dan betaalt CZ groep alleen uit aan de verzekerde, onder aftrek van de eigen bijdrage en/of het eigen risico.