Overeenkomst aanvragen

Wilt u een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid.

De aanvraag

Hebt u al een contract met CZ groep?

Dan komt u ook in het nieuwe inkoopjaar in aanmerking voor een overeenkomst, als u voldoet aan de voorwaarden uit het zorginkoopbeleid. U maakt uw interesse in een contract kenbaar door een offerte in te sturen. Over het omzetplafond wordt jaarlijks onderhandeld.

Hebt u nog geen contract met CZ groep?

Dan moet u kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst. Dit doet u door een e-mail te sturen naar Relatiebeheer Zorgverleners. Daarnaast stuurt u ons een motivatie, WTZi-toelating, ingevulde bestuursverklaring en inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe. Meer informatie over deze eisen vindt u in het zorginkoopbeleid.

Contact

Relatiebeheer zintuiglijk gehandicaptenzorg