Veelgestelde vragen tijdens online seminar: ‘Gewoon vergeetachtigheid of dementie?'

Tijdens het online seminar zijn er heel veel vragen gesteld aan de zorgadviseurs achter de chat. Een aantal daarvan zijn ook gesteld aan de experts tijdens het seminar. Hieronder vindt u er vijf:

1. Mijn naaste wordt binnenkort opgenomen in een verpleeghuis, hoe pak ik dit aan zonder haar onrustig te maken?

Vraag hiervoor vooral hulp en aan professionele zorgverleners zoals jullie casemanager, wijkverpleegkundige of huisarts. Bespreek vooraf samen met (één van) hen wat jullie denken dat de beste manier is om dit met uw naaste te bespreken en voer dit gesprek ook samen. Vaak is het goed om dit gesprek niet te lang van te voren te voeren. Een dag of twee dagen van te voren het onderwerp pas bespreekbaar maken, zorgt er meestal voor dat het onderwerp behapbaar blijft voor uw naaste.

2. Mijn naaste met dementie is vaak achterdochtig. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Achterdochtig gedrag is een van de vroege symptomen van dementie. Omdat uw naaste niet goed meer begrijpt wat er gebeurt, verliest hij of zij de grip op de situatie. Op dementie.nl vindt u veel praktische tips om hiermee om te gaan.

3. Mijn naaste gaat binnenkort voor het eerst naar de dagopvang. Hoe moet ik dit uitleggen aan mijn naaste?

Het begrip dagopvang is voor veel mensen met dementie lastig. Het is beter om te spreken over wat er gaat gebeuren op de dagopvang. Wat gaat uw naaste hier doen en wat gaat hij of zij hieraan hebben? Het is daarom ook goed om een dagopvang te kiezen die goed past bij uw naaste, ga vooral ook eerst een keer kijken bij de betreffende dagopvang. In het seminar ‘Zorg bij dementie – wat is mogelijk?’ wordt uitgebreid door Gerben en Helga een toelichting gegeven op het onderwerp dagopvang.

Kijk dit seminar terug

4. Moet ik zelf betalen voor casemanagement?

Casemanagement wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de persoon met dementie en valt onder wijkverpleging. U hoeft hier geen eigen bijdrage voor te betalen en geen eigen risico. De vergoeding die u krijgt is vaak afhankelijk van de door u gekozen basisverzekering. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld minder vergoeden als u kiest voor een zorgverlener waarmee zij geen afspraken hebben gemaakt. Informeer hierover vooraf bij uw zorgverzekeraar.

Heeft uw naaste een Wlz-indicatie en krijgt degene zorg thuis dan wordt casemanagement vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg en hiervoor geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Neem hiervoor contact met uw zorgkantoor.

5. Hoe kan ik merken dat iemand beginnende dementie heeft?

De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Andere signalen kunnen zijn:

  • Problemen met dagelijkse handelingen
  • Vergissingen met tijd en plaats
  • Taalproblemen
  • Kwijtraken van spullen
  • Verminderd beoordelingsvermogen
  • Terugtrekken uit sociale activiteiten
  • Onrust

Wilt u meer informatie hierover?