Onze partners op gebied van dementie

We zien dat dementie een groot probleem is. Maar we zien ook grote kansen om er iets aan te doen. Zorg voor mensen met dementie kan veel beter. Daarom werken we graag samen met partners op het gebied van dementie.

Dementie.nl

Dementie.nl

"Samen weten we meer!"

Sinds 2016 is CZ founding partner van Dementie.nl. Het online platform van Alzheimer Nederland speciaal voor mantelzorgers met informatie, tips en ervaringsverhalen voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie.

Dementie.nl

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland

"Samen sterk staan voor dementie"

Onze droom is door samen te werken meer hulp te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Dit kunnen wij niet alleen en met betrokken partners als CZ worden krachten gebundeld.

Alzheimer Nederland

Deltaplan Dementie

Deltaplan Dementie

"Samen werpen wij een dam op tegen dementie"

CZ is aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars. Zij maken zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek, betere dementiezorg en een dementievriendelijke samenleving.

Deltaplan Dementie

Martha Flora

Martha Flora

"CZ toont lef om de zorg rondom dementie te willen verbeteren"

CZ toont lef om de zorg rondom dementie te willen verbeteren en daar voelen we ons mee verwant. Martha Flora deelt de ambitie en verantwoordelijkheid, omdat we het allerbeste willen voor de mens met dementie, de mantelzorgers en de professionals. Er is ontzettend veel individueel verdriet als er dementie in je leven komt. Door gezamenlijk de problematiek te herkennen en te erkennen en de betrokkenen actief te ondersteunen, maken we het verschil.

Martha Flora

MantelzorgNL

Mezzo

"Dementie en mantelzorg zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden"

Dementie en mantelzorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We zijn dan ook blij dat CZ hier aandacht aan geeft. Zeker omdat de zorg voor iemand met dementie heel veel vraagt van de mantelzorger. Wij van MantelzorgNL doen er alles aan om het leven van de mantelzorger gemakkelijker te maken. Samen met CZ willen we in Nederland meer begrip krijgen voor dementie, de waardering voor de mantelzorger vergroten en mantelzorgers ook echt verder helpen.

MantelzorgNL

WeHelpen

We helpen

"Mantelzorg kan en moet gemakkelijker"

WeHelpen ondersteunt mantelzorgers door middel van een digitale tool waarin de zorg en hulp rondom iemand met bijvoorbeeld dementie kan worden gedeeld en georganiseerd. Je kunt het hulpnetwerk raadplegen waar en wanneer je wilt. En tegelijkertijd meer mensen in je eigen hulpnetwerk betrekken via het hulpaanbod vanuit WeHelpen. Dat levert dus kostbare tijd op die je op een andere manier kunt invullen. Zo zorgt de mantelzorger niet langer alleen, maar samen met anderen.

WeHelpen