Wanneer betaalt u een eigen bijdrage? En hoeveel?

Mevrouw en meneer Demir hebben extra hulp en ondersteuning nodig. Maar ze maken zich zorgen om de eigen bijdrage. Kunnen ze die straks nog betalen? Een korte uitleg over de eigen bijdrage.

Meer zorg, meer eigen bijdrage?

Onlangs deden mevrouw en meneer Demir een beroep op me. Meneer Demir heeft reuma en bij mevrouw Demir is dementie geconstateerd. Ze vroegen mijn hulp bij het regelen van het huishoudelijke ondersteuning en een dagbesteding voor mevrouw.

Voor de zorg die mevrouw Demir nodig heeft, is een indicatie voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) nodig. Tijdens ons eerste gesprek sprak meneer Demir meteen zijn zorgen uit over de kosten. Hoeveel eigen bijdrage moeten ze straks betalen?

Hoeveel moeten mevrouw en meneer Demir zelf betalen?

Mevrouw en meneer Demir leven van een AOW-uitkering. Door hun gezondheidsproblemen hebben ze het afgelopen jaar veel onvoorziene kosten gemaakt: hun eigen risico, enkele aanpassingen in hun huis en een rollator voor meneer. Van hun spaargeld is weinig over en ze komen maar nét rond.

Ik heb voor meneer een inschatting gemaakt van de eigen bijdrage die ze moeten gaan betalen. Die eigen bijdrage verschilt per situatie. Ik geef hier een korte uitleg hoe het ongeveer werkt.

Voor welke zorg betaalt u een eigen bijdrage?

U betaalt een eigen bijdrage als u een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of een indicatie hebt van uw gemeente voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

U betaalt geen eigen bijdrage als uw persoonlijke verzorging of verpleging wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Hoe hoog is uw eigen bijdrage?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage voor Wlz-zorg of Wmo-zorg. Die eigen bijdrage hangt af van:

- Uw leeftijd
- Of u een partner hebt
- Het totale inkomen en vermogen van u en uw partner
- De zorg en voorzieningen waarvoor u een indicatie hebt gekregen

Maximale eigen bijdrage voor zorg thuis

Krijgt u zorg thuis? Dan berekent het CAK hoeveel u per vier weken moet bijbetalen. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. U betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Eigen bijdrage voor zorg in een instelling

Verblijft u in een instelling? Dan zijn er zijn twee soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Bij een opname in een instelling betaalt u de eerste zes maanden meestal de lage eigen bijdrage. Deze periode wordt gezien als een wachttijd. Na deze periode wordt de opname definitief en betaalt u mogelijk de hoge eigen bijdrage.

Het hangt van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Maximale eigen bijdrage per huishouden

Er is een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Hebben u en uw partner beiden een indicatie vanuit de Wlz of Wmo? Dan betalen jullie de eigen bijdrage niet dubbel. Het CAK houdt hier rekening mee in de berekening van de eigen bijdrage rekening mee.

Bereken zelf de hoogte van uw eigen bijdrage

Op de website van het CAK vindt u rekenhulpen waarmee u de hoogte van uw eigen bijdrage zelf kunt uitrekenen. Houdt er rekening mee dat die berekening slechts een schatting is.

Snel duidelijkheid over eigen bijdrage

Voor de heer en mevrouw Demir was het erg belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage. Want ze hebben een AOW-uitkering en geen eigen vermogen.

Ik heb het voor ze uitgerekend. Ik schat in dat ze in 2017 een eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken betalen. Begin 2017 zullen ze van het CAK hun definitieve eigen bijdrage te horen krijgen.

img_Mantelzorg specialisatie

Tips van de mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars Helga, Loes en Marga komen dagelijks bij mantelzorgers en hun naasten thuis. Zij helpen hen bij het regelen van zorg. Hier delen zij hun ervaringen en tips met u.

Lees alle tips

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam