Wegwijs in de Wet langdurige zorg

Hebt u of heeft uw naaste langdurig zorg nodig? Dan komt er veel op u af en moet er veel worden geregeld. Welke zorg past het beste bij uw wensen? En wilt u de zorg thuis of in een zorginstelling ontvangen? Uw zorgkantoor helpt bij het maken van de juiste keuzes en het regelen van uw langdurige zorg.

Vergoeding

Langdurige zorg wordt niet uit uw zorgverzekering vergoed, maar uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent automatisch verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt. U hoeft hier dus géén aparte verzekering voor af te sluiten.

Let op: ontvangt u zorg uit de Wlz? Dan kan het zijn dat een aanvullende zorgverzekering niet meer nodig is.

Voor wie?

De Wlz is er voor iedereen die langdurig intensieve zorg nodig heeft. Bij vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Om gebruik te maken van langdurige zorg hebt u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Waar kunt u terecht?

Zorg uit de Wlz wordt geregeld door 32 zorgkantoren in Nederland. Een zorgkantoor is een regionaal uitvoeringsorgaan van de Wlz. Alle zorgkantoren zijn ondergebracht bij zorgverzekeraars. Afhankelijk van de regio waarin u woont, krijgt u een zorgkantoor in de buurt toegewezen. Woont u in de regio's Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg? Dan kunt u terecht bij CZ zorgkantoor. Oók als u geen zorgverzekering hebt bij CZ.

Bent u voor uw zorgverzekering verzekerd bij CZ maar woont u niet in onze zorgkantoorregio's? Dan voert een andere zorgverzekeraar de Wlz voor u uit. Wilt u er meer over weten? Bel dan met de afdeling Zorgadvies van CZ zorgkantoor: 088 555 71 10 (ma t/m vr van 8:30 - 17:30 uur). Samen kijken we bij welk zorgkantoor in uw regio u terecht kunt. U kunt het ook zelf opzoeken: Vind uw zorgkantoor.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen

Bij het zorgkantoor in uw regio kunt u terecht voor ondersteuning en bemiddeling bij het vinden en regelen van de Wlz-zorg die bij u past. Als u dat wilt, kunt u ook kosteloos een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor uzelf of uw naaste. En bij het aanvragen, regelen en krijgen van de zorg. Neem contact op met uw zorgkantoor of uw gemeente. Zij verwijzen u naar een cliëntondersteuner bij u in de buurt. Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Een indicatiebesluit in 6 stappen

  1. Vraag een indicatie aan
  2. Stuur medische gegevens mee, zoals documenten waarop de diagnose en het ziekteverloop staan.
  3. Vraagt u de zorg aan voor een ander? Zorg dan voor schriftelijke toestemming. Dit hoeft niet als u de wettelijk vertegenwoordiger bent.
  4. Het CIZ beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 6 weken een besluit.
  5. U ontvangt een brief met het indicatiebesluit. Hierin staat welke en hoeveel zorg nodig is. U kunt vervolgens zelf kiezen hoe u de zorg ontvangt, bijvoorbeeld in een zorginstelling of bij u thuis.
  6. Vanaf nu krijgt u te maken met het zorgkantoor. Het zorgkantoor helpt u met het regelen van de zorg. Als het zorgkantoor de indicatie van het CIZ digitaal ontvangen heeft, wordt er contact opgenomen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor langdurige zorg? Lees meer op de website van Regelhulp.

Handige informatie

Kijk ook in de CZ HulpWijzer. U ontvangt een persoonlijk stappenplan en praktische tips over hoe u hulp en zorg regelt.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?