Zorg met een persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget koopt u zelf uw Wlz-zorg in. U kiest zorgverleners, maakt afspraken met ze en houdt een pgb-administratie bij. De rekeningen van zorgverleners stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank die verder de betalingen regelt.

Wilt u een pgb voor Wlz-zorg?

Wilt u zelf uw zorg gaan regelen met een pgb?

Hebt u al een pgb voor Wlz-zorg?

Bij een pgb komt veel kijken. Wat moet u weten?

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur