Zorg inkopen en declareren

Zijn uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen goedgekeurd? Dan kunt u uw zorg inkopen en declareren.

Welke zorg mag u inkopen?

Met uw pgb mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Er zijn een paar uitzonderingen. Zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Check de landelijke vergoedingenlijst of neem contact met ons op.

Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet meer betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag hangt af van de situatie.

1. U hebt een professionele zorgverlener

U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan € 63 per uur en € 58 per dagdeel. Een professionele zorgverlener is:

  • BIG-geregistreerd of
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling of
  • Een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

2. U hebt een andere zorgverlener

Hebt u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 20 per uur of dagdeel. Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij het zorgkantoor? En loopt dat pgb nog steeds door bij ons? Dan mag u de bedragen van € 63 per uur en € 58 per dagdeel aanhouden.

Hoe betaalt u uw zorgverlener?

Binnen vier weken declareert u uw zorg bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen dan uw zorgverleners.

Let op: houdt u zich niet aan de afspraken die u maakte in uw zorgovereenkomst? Dan betaalt de SVB uw zorgverleners niet uit. Dient u een verkeerde declaratie in? Dan moet u (een deel van) uw pgb terugbetalen.

Bel ons

Met vragen over uw indicatiebesluit, toekenningsbeschikking, verantwoording of het terugbetalen van pgb bedragen.

(013) 594 91 06
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur