Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg (PTZ) is zorg die wordt geleverd in de laatste levensfase van een cliënt. Deze zorg is vaak gericht op behandeling of begeleiding bij pijn, benauwdheid en angst en niet op herstel. Daarnaast is het doel om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden voor de cliënt en zijn mantelzorg.

Het is belangrijk dat u met uw naasten en zorgverleners bespreekt wat uw wensen zijn. Wilt u de palliatieve zorg ontvangen in de zorginstelling waar u verblijft? Of wilt u deze zorg toch liever thuis ontvangen? Thuis kan betekenen in het eigen huis, het ouderlijk huis, een klein wooninitiatief of een hospice/bijna-thuis-huis.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de laatste levensfase thuis kan doorbrengen. Maar toch is dit niet altijd mogelijk.

Hebt u vragen?

Misschien twijfelt u nog over zorg thuis of zorg in een instelling. Wat uw vraag ook is, wij staan graag voor u klaar om u te adviseren over de mogelijkheden
Meer informatie kunt u nalezen op de website van de overheid.

Bel ons

Met vragen over Wlz-zorg of aanvraag indicatie, indicatiebesluit zorg met verblijf, zorg in natura of spoedopname.

088 555 71 10
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur