Wat kan de Brexit voor u betekenen?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU) verlaten. Vanaf deze tijd hebben het VK en de EU een terugtrekkingsakkoord gesloten. Dit akkoord regelt in het kort dat verzekerden die voor of op 31 december 2020 een relatie met het VK hadden als het ware hun EU-rechten behouden en daarmee verzekerd blijven. 

Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK afspraken gemaakt, die gelden voor alle situaties die ontstaan vanaf 1 januari 2021. Deze afspraken staan benoemd in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst.

Nog niet alle nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 zijn duidelijk. De EU is nog met het VK in gesprek om de afspraken duidelijker te maken. Wat weten we wel?

Verzekerd bij CZ

Woont u in het VK en bent u bij CZ verzekerd? Dan blijft deze verzekering doorlopen zolang uw situatie niet wijzigt.

Bent u gedetacheerd naar het VK? Dan blijft uw detachering na 31 december 2020 gewoon doorlopen tot de einddatum van de A1-verklaring (Europees formulier). U blijft verzekerd bij CZ. Let op: uw detachering stopt eerder als u niet meer voldoet aan de door het VK gestelde voorwaarden.

EHIC in het VK

Is uw tijdelijk verblijf in het VK voor 1 januari 2021 begonnen? Dan blijft uw European Health Insurance Card (EHIC) geldig tot het einde van uw verblijf.

Vertrekt u in 2021 naar het VK? Dit is een van de punten die de EU en het VK nog moeten uitwerken. Daarom kunt u uw EHIC nu gewoon blijven gebruiken.

Verdragspolis

Hebt u nu een Verdragspolis van CZ? Dan verandert er niets voor u zolang uw omstandigheden niet wijzigen. Uw Verdragspolis blijft voor u en uw eventuele gezinsleden doorlopen.

Gaat u na 31 december 2020 in het VK werken? Hou er dan rekening mee dat u toestemming moet vragen om daar te mogen werken. En dat hiervoor strenge regels gelden.

Wanneer u gaat werken in het VK bent u niet meer in Nederland verzekerd. Geeft het VK het verdragsformulier S1 af, dan kunt u zich in Nederland wel registreren in de verdragspolis. Het is op dit moment nog niet bekend of u dan in Nederland ook recht hebt op langdurige zorg. Het ministerie onderzoekt dit nog.

Naar boven