Wat kan de Brexit voor u betekenen?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten. In dit akkoord is een overgangsperiode opgenomen. Deze periode duurt tot en met 31 december 2020. Tot die tijd verandert niets aan uw verzekering.

De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben 24 december 2020 nieuwe afspraken gemaakt. Maar nog niet alle nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 zijn duidelijk. Wat weten we wel?

Verzekerd bij CZ

Woont u in het VK en bent u bij CZ verzekerd? Dan blijft deze verzekering doorlopen zolang uw situatie niet wijzigt.

Bent u gedetacheerd naar het VK? Dan blijft uw detachering na 31 december 2020 gewoon doorlopen tot de einddatum van de A1-verklaring (Europees formulier). U blijft verzekerd bij CZ.
Let op: uw detachering stopt eerder als u niet meer voldoet aan de door het VK gestelde voorwaarden.

EHIC in het VK

Is uw tijdelijk verblijf in het VK voor 1 januari 2021 begonnen? Dan blijft uw European Health Insurance Card (EHIC) geldig tot het einde van uw verblijf. Vertrekt u in 2021 naar het VK? Op dit moment is nog niet bekend of u de EHIC dan nog kunt gebruiken.

Verdragspolis

Hebt u nu een Verdragspolis van CZ? Dan verandert er niets voor u zolang uw omstandigheden niet wijzigen. Uw Verdragspolis blijft voor u en uw eventuele gezinsleden doorlopen.

Gaat u na 31 december 2020 in het VK werken? Het is nu nog niet bekend of u zich nog in de Verdragspolis kunt registeren. Dit is afhankelijk van de afspraken in het akkoord.

Naar boven