Extra vergoedingen om gezond aan het werk te blijven

Meer rust in uw hoofd met de mindfulness-app, een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut, online hulp voor psychische klachten en een online overgangsconsult. Ontdek de extra vergoedingen bij uw collectieve aanvullende zorgverzekering.

Bij de meeste Basis Collectief, Basis Collectief+ en BasisExtra Collectief
Comfort en ComfortExtra
Plus Collectief en PlusExtra Collectief
Top Collectief en TopExtra Collectief
krijgt u deze extra vergoedingen.

Dit zijn uw extra vergoedingen

  • Intake arbeidsfysiotherapie
  • Mindfulness bij burn-out
  • Beter in uw vel met online trainingen van VitalMindz
  • Online overgangsconsult

Intake arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut kijkt naar uw lichamelijke klachten én naar de situatie op uw werk. U krijgt een vergoeding voor het intakegesprek dat bestaat uit: een vraaggesprek, een analyse van uw werksituatie en eventueel een bewegingsonderzoek.

Tip: wanneer uw arbeidsfysiotherapeut adviseert om verder te gaan met arbeidsfysiotherapie, bespreek dit dan met uw werkgever. In veel gevallen vergoedt hij uw arbeidsfysiotherapie.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% voor de intake en 1 behandeling fysiotherapie. De fysiobehandeling gaat van uw tegoed voor fysiotherapie af. Dus hebt u een aanvullende verzekering die 9 behandelingen fysio vergoedt, dan hebt u na de behandeling door de arbeidsfysiotherapeut nog 8 behandelingen over.

Hier kunt u terecht

Ga naar één van de arbeidsfysiotherapeuten die wij hiervoor hebben geselecteerd. Gaat u naar een andere arbeidsfysiotherapeut, dan krijgt u namelijk geen vergoeding. Om u aan te melden kunt u terecht bij LIJV.

Mindfulness bij burn-out

Met de Minday-app komt u weer sterker in uw schoenen te staan. Het programma duurt 8 weken.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% voor het volgen van het programma. Het installeren van de app kost € 4,99. Deze kosten vergoeden we niet.

Hier kunt u terecht

Aanmelden kan bij Shared Ambition, de maker van de Minday-app. U krijgt dan een telefonische intake om te kijken of de app bij uw hulpvraag past. Zo ja, dan krijgt u een inlogcode en kunt u het traject direct starten. Is de Minday niet geschikt, dan krijgt u een advies over welke zorg dan wel bij u past. Vragen? Neem contact op met Shared Ambition via het formulier of bel 033-4337010.

Beter in uw vel met VitalMindz

Last van piekeren, werkstress, angst of depressie? Overwin het met de online trainingen van Vitalmindz. Ga zelf thuis aan de slag met het trainingsprogramma en praktische opdrachten. En krijg via e-mail of telefoon ondersteuning van een therapeut.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% per module en 1 module per jaar.

Hier kunt u terecht

Voor deze online trainingen kunt u terecht bij Vitalmindz. Meld u direct aan.

Aanmelden voor Vitalmindz

Online overgangsconsult

Hebt u vragen over de overgang? Maak dan gebruik van het online overgangsconsult. In dit consult worden onderwerpen behandeld als opvliegers of stemmingswisselingen. En omdat alles online gaat, hoeft u de deur er niet voor uit.

Dit krijgt u vergoed

U krijgt het online overgangsconsult volledig vergoed.

Hier kunt u terecht

Wilt u zich aanmelden voor het online overgangsconsult, dan kunt u terecht bij Gezondeboel.

Ontdek wat uw werkgever heeft afgesproken

Met sommige werkgevers hebben we maatwerkafspraken gemaakt over de vergoedingen. Waardoor u voor sommige zorg extra vergoedingen krijgt. Ontdek uw extra vergoedingen. Kijk in Mijn CZ.

Nog vragen? We zijn er voor u