Extra’s bij de CZ Collectieve Zorgverzekering

Natuurlijk is het fijn om korting te krijgen op uw zorgpremie. En die krijgt u ook. Maar de kracht van onze collectieve zorgverzekeringen zit hem vooral in de vele extra’s die u krijgt om gezond te blijven. Op het werk en thuis. Ontdek welke extra vergoedingen u vanaf 2020 krijgt.

Houd uw collectiviteitsnummer bij de hand. Het nummer vraagt u op bij uw werkgever.

Voor wie?

De extra’s gelden voor medewerkers die een collectieve zorgverzekering van CZ hebben afgesloten via hun werkgever. En gelden voor bijna alle collectieve verzekeringen van CZ, namelijk:

  • Basis Collectief, Basis Collectief+ en BasisExtra Collectief
  • Comfort en ComfortExtra
  • Plus Collectief en PlusExtra Collectief
  • Top Collectief en TopExtra Collectief

Staat uw collectieve zorgverzekering hier niet bij?

Dan hebben we met uw werkgever maatwerkafspraken gemaakt over de vergoedingen. Vraag na bij uw werkgever of kijk op de bedrijfspagina van uw werkgever en CZ.

Preventiebudget

Voorkomen is beter dan genezen, vinden wij. En omdat een gezonde leefstijl de basis is voor een goede gezondheid, helpen we u daar graag bij. Dus krijgt u als collectief verzekerde medewerker een preventiebudget voor: 3 e-health modules, een Health Check, preventief onderzoek of een griepprik.

Dit is uw budget

Collectieve aanvullende verzekering Budget
Basis Collectief, Basis Collectief+ en BasisExtra Collectief € 150 per jaar
Comfort en ComfortExtra € 150 per jaar
Plus Collectief en PlusExtra Collectief € 200 per jaar
Top Collectief en TopExtra Collectief € 250 per jaar

Ontdek wat uw budget is

Kijk op de bedrijfspagina van CZ en uw werkgever of ga naar MijnCZ.

3 e-health modules op het FitzMe portal

Leef stressvrij met de module ‘Veerkracht’, blijf lichamelijk fit met ‘Sterk in Werk’ en slaap beter dan ooit met ‘Slaap Lekker’.

Prijs per module: € 99. Dit gaat van uw preventiebudget af.

Hier kunt u terecht

U kunt de modules volgen op het FitzMe portal waar uw persoonlijke digitale assistent u helpt om gezond aan het werk te blijven.

Ontdek meer over het FitzMe portal

Health Check via FitzMe

De Health Check via FitzMe geeft u inzicht in uw gezondheid. Zo kunt u gericht aan de slag kunt met het verbeteren van uw gezondheid. De test bestaat uit een online vragenlijst en een thuiskit met bloedtest en meetlint voor het meten van de buikomvang. Verder zorgt u zelf voor een bloeddrukmeting, bijvoorbeeld met een eigen meetapparaat of via de huisarts.

Prijs: circa € 42. Dit gaat van uw preventiebudget af.

Hier kunt u terecht

U kunt zich aanmelden voor de Health Check op het FitzMe portal.

Ontdek meer over het FitzMe portal

Preventief onderzoek

Een andere manier om inzicht te krijgen in uw gezondheid, is het preventief onderzoek. Uw werkgever kan dit onderzoek in overleg met CZ voor het personeel organiseren. Uw werkgever bepaalt samen met CZ welk onderzoek nodig is en of er ook lichamelijke metingen nodig zijn, zoals een bloedonderzoek, urineonderzoek of metingen van de bloeddruk.

U krijgt een persoonlijk rapport dat u kunt bespreken met een adviseur. Bijvoorbeeld een verpleegkundige, doktersassistent of arts. Met uw toestemming kan uw vergoeding voor een preventief onderzoek hiervoor ingezet worden. Zo werkt u samen met uw werkgever aan uw duurzame inzetbaarheid.

Vergoeding: maximaal € 75 per jaar. Dit gaat van uw preventiebudget af.

Hier kunt u terecht

Uw werkgever kan het preventief onderzoek voor u aanvragen.

Griepprik

De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen, zoals een longontsteking. Uw werkgever kan besluiten om het personeel een griepprik aan te bieden. Met uw toestemming kunt u het preventiebudget hiervoor gebruiken.

Prijs: verschilt per zorgverlener.

Hier kunt u terecht

Uw werkgever regelt dit voor u.

Extra vergoedingen om gezond aan het werk te blijven

Meer rust in uw hoofd met de mindfulness-app, een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut, online hulp voor psychische klachten en een online overgangsconsult. Dit zijn de nieuwe, extra vergoedingen bij uw collectieve aanvullende zorgverzekering.

Mindfulness bij burn-out

Met de Minday-app komt u weer sterker in uw schoenen te staan. Het programma duurt 8 weken.

Dit krijgt u vergoed

U krijgt € 295 per jaar vergoed voor het volgen van het programma. Het installeren van de app kost € 4,99. Deze kosten vergoeden we niet.

Hier kunt u terecht

Minday is een programma van Shared Ambition. Om het programma te starten, kunt u een email sturen naar info@minday.nl. Indien u voor vergoeding in aanmerking komt, dan krijgt u een telefonische intake en wordt bepaald of het programma past bij uw vraag. Als dit antwoord positief is, dan krijgt u een inlogcode voor de app en kunt u het traject starten. Is Minday niet geschikt dan kan Shared Ambition adviseren welke zorg u dan wel nodig hebt. Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen of bellen met Shared Ambition: 033-4337010.

Intake arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut kijkt naar uw lichamelijke klachten én naar de situatie op uw werk. U krijgt een vergoeding voor het intakegesprek dat bestaat uit: een vraaggesprek, een analyse van uw werksituatie en eventueel een bewegingsonderzoek.

Tip: wanneer uw arbeidsfysiotherapeut adviseert om verder te gaan met arbeidsfysiotherapie, bespreek dit dan met uw werkgever. In veel gevallen vergoed hij uw arbeidsfysiotherapie.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% voor de intake en 1 behandeling fysiotherapie.

Hier kunt u terecht

Ga naar één van de arbeidsfysiotherapeuten die wij hiervoor hebben geselecteerd. Gaat u naar een andere arbeidsfysiotherapeut, dan krijgt u namelijk geen vergoeding.

Vitalmindz

Minder piekeren, angst of depressie overwinnen of beter leren omgaan met werkstress? De online trainingen van Vitalmindz helpen u hierbij. Ga zelf thuis aan de slag met het trainingsprogramma en opdrachten. En krijg via e-mail of telefoon ondersteuning van een therapeut.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% per module en 1 module per jaar.

Hier kunt u terecht

Voor deze online trainingen kunt u terecht bij Vitalmindz. Meld u direct aan.

Aanmelden voor Vitalmindz

Online overgangsconsult

Hebt u vragen over de overgang? Maak dan gebruik van het online overgangsconsult. In dit consult worden onderwerpen behandeld als opvliegers of stemmingswisselingen. En omdat alles online gaat, hoeft u de deur er niet voor uit.

Dit krijgt u vergoed

U krijgt het online overgangsconsult volledig vergoed.

Hier kunt u terecht

We zijn hierover nog in onderhandeling met verschillende leveranciers. We laten u zo snel mogelijk weten waar u terecht kunt. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Dit krijgen uw partner en gezin

Hebt u een partner of gezin? Ook zij profiteren mee van de korting op de premie. En wilt u ze extra goed verzekeren? Kies dan voor een collectieve aanvullende verzekering. Want het hele gezin krijgt dan extra vergoedingen voor:

Collectieve aanvullende verzekering

  • fysiotherapie
  • vaccinaties buitenland
  • eigen bijdrage kraamzorg

Collectieve aanvullende tandartsverzekering

  • tandartskosten
  • orthodontie

Bekijk de voorwaarden en vergoedingen op de bedrijfspagina van CZ en uw werkgever of MijnCZ om te zien hoeveel extra vergoedingen uw partner en gezin krijgen.

Nog vragen? We zijn er voor u