Extra’s bij de CZ Collectieve Zorgverzekering

Korting op de premie is altijd meegenomen. Maar de kracht van uw collectieve zorgverzekering zit hem vooral in de vele extra’s die u krijgt om gezond te blijven. Bijvoorbeeld een handige Health Check op het FitzMe portal.

Voor wie?

Alle medewerkers die een collectieve zorgverzekering van CZ hebben afgesloten via hun werkgever, krijgen toegang tot het FitzMe portal. Met tips, informatie, oefeningen en unieke gezondheidsprogramma’s. Het preventiebudget en de extra vergoedingen gelden voor bijna alle aanvullende collectieve verzekeringen van CZ, namelijk:

  • Basis Collectief, Basis Collectief+ en BasisExtra Collectief
  • Comfort en ComfortExtra
  • Plus Collectief en PlusExtra Collectief
  • Top Collectief en TopExtra Collectief

Ontdek welke extra vergoedingen ú krijgt

Met sommige werkgevers hebben we maatwerkafspraken gemaakt over de vergoedingen. Ontdek uw extra vergoedingen. Kijk op de bedrijfspagina van CZ en uw werkgever of Mijn CZ.

Preventiebudget

Voorkomen is beter dan genezen, vinden wij. En omdat een gezonde leefstijl de basis is voor een goede gezondheid, helpen we u daar graag bij. Dus krijgt u als collectief verzekerde medewerker een preventiebudget. Dit budget kunt u inzetten voor e-health modules op het FitzMe portal, een Health Check, een preventief onderzoek en/of een griepprik.

Collectieve aanvullende verzekering Budget
Basis Collectief, Basis Collectief+ en BasisExtra Collectief € 150 per jaar
Comfort en ComfortExtra € 150 per jaar
Plus Collectief en PlusExtra Collectief € 200 per jaar
Top Collectief en TopExtra Collectief € 250 per jaar

Ontdek wat uw budget is

Kijk op de bedrijfspagina van CZ en uw werkgever of ga naar Mijn CZ.

3 e-health modules op het FitzMe portal

Leef stressvrij met de module ‘Veerkracht’, blijf lichamelijk fit met ‘Sterk in Werk’ en slaap beter dan ooit met ‘Slaap Lekker’.

Prijs per module: € 119,79. Dit gaat van uw preventiebudget af.

Hier kunt u terecht

U kunt de modules volgen op het FitzMe portal waar uw persoonlijke digitale assistent u helpt om gezond aan het werk te blijven.

Ontdek meer over het FitzMe portal

Health Check via FitzMe

De Health Check via FitzMe geeft u inzicht in uw gezondheid. Zo kunt u gericht aan de slag kunt met het verbeteren van uw gezondheid. De test bestaat uit een online vragenlijst en een thuiskit met bloedtest en meetlint voor het meten van de buikomvang. Verder zorgt u zelf voor een bloeddrukmeting, bijvoorbeeld met een eigen meetapparaat of via de huisarts.

Prijs: € 50,41. Dit gaat van uw preventiebudget af.

Hier kunt u terecht

U kunt de Health Check aanvragen op het FitzMe portal.

Preventief onderzoek

Een andere manier om inzicht te krijgen in uw gezondheid, is het preventief onderzoek. Uw werkgever kan dit onderzoek in overleg met CZ voor het personeel organiseren. Uw werkgever bepaalt samen met CZ welk onderzoek nodig is en of er ook lichamelijke metingen nodig zijn, zoals een bloedonderzoek, urineonderzoek of metingen van de bloeddruk.

U krijgt een persoonlijk rapport dat u kunt bespreken met een adviseur. Bijvoorbeeld een verpleegkundige, doktersassistent of arts. Met uw toestemming kan uw vergoeding voor een preventief onderzoek hiervoor ingezet worden. Zo werkt u samen met uw werkgever aan uw duurzame inzetbaarheid.

Vergoeding: maximaal € 75 per jaar. Dit gaat van uw preventiebudget af.

Hier kunt u terecht

Uw werkgever kan het preventief onderzoek voor u aanvragen.

Griepprik

De jaarlijkse griepprik beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen, zoals een longontsteking. Uw werkgever kan besluiten om het personeel een griepprik aan te bieden. Met uw toestemming kunt u het preventiebudget hiervoor gebruiken.

Prijs: verschilt per zorgverlener.

Hier kunt u terecht

Uw werkgever regelt dit voor u.

Extra vergoedingen om gezond aan het werk te blijven

Meer rust in uw hoofd met de mindfulness-app, een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut, online hulp voor psychische klachten en een online overgangsconsult. Dit zijn de nieuwe, extra vergoedingen bij uw collectieve aanvullende zorgverzekering.

Mindfulness bij burn-out

Met de Minday-app komt u weer sterker in uw schoenen te staan. Het programma duurt 8 weken.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% voor het volgen van het programma. Het installeren van de app kost € 4,99. Deze kosten vergoeden we niet.

Hier kunt u terecht

Minday is een programma van Shared Ambition. Om u aan te melden voor het programma kunt u terecht bij Shared Ambition. Indien u voor vergoeding in aanmerking komt, dan krijgt u een telefonische intake en wordt bepaald of het programma past bij uw vraag. Als dit antwoord positief is, dan krijgt u een inlogcode voor de app en kunt u het traject starten. Is Minday niet geschikt dan kan Shared Ambition adviseren welke zorg u dan wel nodig hebt. Indien u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen of bellen met Shared Ambition: 033-4337010.

Intake arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut kijkt naar uw lichamelijke klachten én naar de situatie op uw werk. U krijgt een vergoeding voor het intakegesprek dat bestaat uit: een vraaggesprek, een analyse van uw werksituatie en eventueel een bewegingsonderzoek.

Tip: wanneer uw arbeidsfysiotherapeut adviseert om verder te gaan met arbeidsfysiotherapie, bespreek dit dan met uw werkgever. In veel gevallen vergoed hij uw arbeidsfysiotherapie.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% voor de intake en 1 behandeling fysiotherapie. Op uw tegoed voor fysiotherapie wordt 1 behandeling in mindering gebracht.

Hier kunt u terecht

Ga naar één van de arbeidsfysiotherapeuten die wij hiervoor hebben geselecteerd. Gaat u naar een andere arbeidsfysiotherapeut, dan krijgt u namelijk geen vergoeding.

Om u aan te melden kunt u terecht bij LIJV.

Vitalmindz

Minder piekeren, angst of depressie overwinnen of beter leren omgaan met werkstress? De online trainingen van Vitalmindz helpen u hierbij. Ga zelf thuis aan de slag met het trainingsprogramma en opdrachten. En krijg via e-mail of telefoon ondersteuning van een therapeut.

Dit krijgt u vergoed

We vergoeden 100% per module en 1 module per jaar.

Hier kunt u terecht

Voor deze online trainingen kunt u terecht bij Vitalmindz. Meld u direct aan.

Aanmelden voor Vitalmindz

Online overgangsconsult

Hebt u vragen over de overgang? Maak dan gebruik van het online overgangsconsult. In dit consult worden onderwerpen behandeld als opvliegers of stemmingswisselingen. En omdat alles online gaat, hoeft u de deur er niet voor uit.

Dit krijgt u vergoed

U krijgt het online overgangsconsult volledig vergoed.

Hier kunt u terecht

Wilt u zich aanmelden voor het online overgangsconsult, dan kunt u terecht bij Gezondeboel.

Dit krijgen uw partner en gezin

Hebt u een partner of gezin? Ook zij profiteren mee van de korting op de premie. En wilt u ze extra goed verzekeren? Kies dan voor een collectieve aanvullende verzekering. Want het hele gezin krijgt dan extra vergoedingen voor:

Collectieve aanvullende verzekering

  • fysiotherapie
  • vaccinaties buitenland
  • eigen bijdrage kraamzorg

Collectieve aanvullende tandartsverzekering

  • tandartskosten
  • orthodontie

Bekijk de voorwaarden en vergoedingen op de bedrijfspagina van CZ en uw werkgever of Mijn CZ om te zien hoeveel extra vergoedingen uw partner en gezin krijgen.

Nog vragen? We zijn er voor u